Logo Gemeente Waalre
Gemeente Waalre

Vacatures en stages

Waalre is een innovatieve netwerkgemeente|
Voor onze inwoners en ondernemers zijn wij een klantvriendelijke overheid met een goede en toegankelijke dienstverlening. Wij werken intensief en effectief samen in de regio op thema’s die de lokale gemeenschap overschrijden. We zijn een betrokken en betrouwbare partner voor medeoverheden en andere regionale partners en leveren overtuigende meerwaarde voor de regio door een kwalitatief hoogstaande woonomgeving te bieden. Onze ruim 17.000 inwoners vinden volop mogelijkheden voor werk, scholing, cultuur en recreatie. De gemeente investeert in het overleg en de samenwerking met bewoners, belangengroepen en het bedrijfsleven.

Waalre als werkgever
Waalre is een kleine gemeente waar we talent als basis benutten en samenwerking en creativiteit worden ingezet als kracht. Onze medewerkers krijgen volop kansen om zich te ontwikkelen. Er zijn korte lijnen met het bestuur en management. Dankzij deze manier van werken kunnen we iedere dag weer een daadkrachtige dienstverlening bieden aan onze inwoners en ondernemers.

Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de gemeentesecretaris en daaronder vallen 4 afdelingen: Bedrijfsvoering, Dienstverlening, Samenleving en Leefomgeving. De gemeente werkt volgens de besturingsfilosofie van een netwerkgemeente, waarbij we per thema lokaal of regionaal samenwerken met verschillende partners (ook inwoners).

Wij werken samen op basis van vertrouwen volgen de kernwaarden Waalre DOET het met betrokkenheid. Daadkrachtig, Open, Energiek en Trots!

Nieuwste vacatures

Business Controller

Business Controller

Contactinformatie

Bezoekadres
Koningin Julianalaan 19
5582 JV WAALRE

telefoon040-2282500
emailgemeente@waalre.nl
websitewww.waalre.nl