Logo Gemeente Helmond schaduw
Gemeente Helmond

Werken bij de gemeente Helmond

De gemeente Helmond is een dynamische overheidsorganisatie met een centrumfunctie in Zuidoost-Brabant. Helmond telt ruim 90.000 inwoners. De komende jaren zal dit aantal nog verder uitgroeien. 

Snel en kundig
De gemeente Helmond is een omgevingsbewuste, snel en kundig anticiperende gemeente. Zij is in staat op basis van een duidelijke agenda en een sterk relatienetwerk op alle niveaus op een krachtige manier haar doelen te bereiken en haar belangen te behartigen. Helmond heeft zich de afgelopen jaren voortvarend ontwikkeld.  Het is inmiddels een belangrijk centrum geworden in de stedelijke regio van Zuidoost-Brabant en het maakt deel uit van Brainport, één van de drie belangrijkste economische regio’s in Nederland.

Wie wij zijn
Bij de gemeente Helmond werken wij met ongeveer 800 collega's. Ons ambtelijk apparaat maakt op dit moment een transformatie door richting een organisatie, die snel en flexibel kan schakelen en die gericht en efficiënt kan inspelen op ontwikkelingen in onze lokale samenleving. Die samenleving verandert voortdurend en de veranderingen gaan steeds sneller. 
We zijn een netwerkorganisatie. Plannen worden gemaakt in interactie met inwoners, organisaties, bedrijven en groepen uit de maatschappij. We focussen ons meer op onze doelen en minder op regels en systemen.

Het spreekt je aan
Spreekt onze manier van werken je aan en wil jij een bijdrage leveren aan de toekomst van Helmond? Kijk of er op dit moment vacatures zijn.

Toekomstige vacatures
Onze vacatures worden geplaatst op de site van Gemeentebanen.nl en WerkeninZuidOostBrabant.nl. Op beide sites is het mogelijk zogenaamde ‘job alerts’ aan te maken waardoor je wordt geattendeerd op een nieuw geplaatste vacature.

 

Contactinformatie

Bezoekadres
Weg Op den Heuvel 35
5701 NV HELMOND

Postadres
Postbus 950
5700 AZ HELMOND

telefoon14 0492
emailinfo@helmond.nl
websitewww.helmond.nl