Logo Dienst Dommelvallei schaduw
Dienst Dommelvallei

Werken in een informele sfeer bij een jonge organisatie

Wie zijn wij?
Son en Breugel is een groene, Brabantse gemeente met ruim 17.000 inwoners waar het goed wonen, werken en verblijven is. De ligging van bedrijvenpark Ekkersrijt binnen de gemeentegrenzen, zorgt ook voor stedelijke bedrijvigheid.

Vanuit ons nieuwe kantoorgebouw in het centrum van Son en Breugel werken we met 80 collega’s aan onze lokale opgaven op het gebied van klimaat, energie en verduurzaming, welzijn, wonen en zorg, veiligheid en mobiliteit.

Onze organisatie
Als organisatie zijn we ons aan het heroriënteren op onze rol en positie in de samenleving en denken we na over wat dit betekent voor onze organisatiestructuur en - cultuur. Een mooi ontwikkeltraject dat we, in co-creatie met medewerkers zelf, vormgeven. We maken een beweging naar zelforganisatie vanuit een groeimodel. We willen een meer wendbare organisatie zijn die sneller en beter aansluit bij maatschappelijke en regionale ontwikkelingen. Dit vraagt van ons een meer participerende rol en een andere manier van (samen)-werken. We formeren kleine teams die zijn georganiseerd op basis van samenhangende taken. Onze kernwaarden zijn: betrouwbaarheid, eigenaarschap, daadkracht, saamhorigheid en denken in mogelijkheden.

Interesse?
Passen onze kernwaarden bij jou en wil jij graag jouw talenten inzetten in onze gemeente? Bekijk onze vacatures dan eens. Je kunt ook een ‘job alert’ aanmaken, waardoor je een berichtje krijgt als er een nieuwe vacature wordt geplaatst.
Meer weten over ons? Kijk dan op www.sonenbreugel.nl of volg ons op facebook, twitter of linkedin.

Contactinformatie

Bezoekadres
Dorpsstraat 210
5731 JL MIERLO

Postadres
Postbus 60
5730 AB MIERLO

telefoon(088) 163 10 00
emailinfo@dienstdommelvallei.nl
websitewww.dienstdommelvallei.nl