Leden van de onafhankelijke Commissie voor de Bezwaarschriften
Gemeente Veldhoven

WO   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   0 - 8 uur
Solliciteer (t/m 14-12-2021)

 

 

Leden van de onafhankelijke Commissie voor de Bezwaarschriften

 

 

Heb jij gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen? Kun jij onafhankelijk zijn in je oordeel? En heb je een juridische opleiding? Kom dan de gemeenteraad, het college en de burgemeester adviseren over beslissingen die zij op bezwaren moeten nemen.

 

De commissie bestaat uit twee kamers. Kamer I adviseert over bezwaarschriften die betrekking hebben op o.a. het terrein van sociale zaken, subsidies, burgerzaken, jeugd en welzijn. Kamer II adviseert over bezwaarschriften die betrekking op o.a. vergunningen, planschade en handhavingszaken. Elke kamer bestaat uit een voorzitter en  twee leden. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Doordat er twee leden aftreden zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden: één lid voor kamer I en één lid voor kamer II.

De vergaderingen zijn op donderdagavond, vanaf 19.00 uur. De kamers vergaderen afwisselend om de week.

Lijkt deze rol je leuk? Dan ontmoeten we jou graag om te onderzoeken of dit iets voor je is!

 

Zinvol en uitdagend werk

Als lid van de commissie voor de bezwaarschriften draag je bij aan de besluitvorming in Veldhoven. De commissie bekijkt het besluit dat is genomen, hoort de bezwaarmaker en andere belanghebbenden daarover en geeft uiteindelijk een advies aan de gemeenteraad, het college of de burgemeester.


Wie ben jij?

Wij zoeken naar kandidaten die:

  • een afgeronde juridische opleiding (WO-niveau) hebben;
  • beschikken over actuele ervaring en adequate kennis van de Algemene wet bestuursrecht en van het bijzonder bestuursrecht binnen het werkterrein van de betreffende kamer;
  • bij Kamer I is dit met name de regelgeving in het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet);
  • bij Kamer II gaat het vooral om het omgevingsrecht (Omgevingswet, Wabo, Wro);
  • beschikken over goede communicatieve vaardigheden en een oplossingsgerichte instelling;
  • beschikken over ervaring of affiniteit met het functioneren van het lokaal openbaar bestuur;
  • gevoel hebben voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en in staat zijn tot het vormen van een onafhankelijk oordeel;
  • geen deel uitmaken of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Veldhoven.
     

Wat bieden wij?

De vergoeding voor de leden van de commissie bedraagt € 167,53 per vergadering.

De leden worden door het college benoemd. De zittingsperiode bedraagt vier jaar. Het is de bedoeling dat je als nieuw lid vanaf april 2022 aan je werk gaat beginnen.

 

Kiezen voor gemeente Veldhoven

Ben je ervan overtuigd dat deze rol bij je past? En kijk je ernaar uit om voor gemeente Veldhoven aan de slag te gaan? Solliciteer dan snel. Dat kan tot en met 14 december 2021 via Werken in Zuidoost-Brabant. Geef daarbij aan om welke kamer het gaat. De gesprekken houden wij in week 3 van het nieuwe jaar. Voorwaarde voor benoeming is dat je een geldende Verklaring Omtrent Gedrag kunt overleggen.

--------------------------------------------------

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met Anke Vliegenberg, secretaris van de Commissie van de gemeente Veldhoven, telefoon 14 040.

--------------------------------------------------

Competenties

Integriteit
Verantwoordelijkheid
Analytisch vermogen
Creativiteit
Visie
Mondelinge communicatie
Omgevingsbewustzijn
Overtuigingskracht
Schriftelijke communicatie
Resultaatgerichtheid

Contactpersoon sollicitatie

Regien van Gerwen
werken@veldhoven.nl

Contactpersoon vacature

Anke Vliegenberg
Secretaris van de Commissie
14040
anke.vliegenberg@veldhoven.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op WerkenInZuidoostBrabant.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website