Projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling
Gemeente Best

WO   |   Tussen €4447 en €6103   |   Schaal 12   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 28-8-2022)

Projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

36 uur per week

Schaal 12

 

Als projectmanager werk jij aan grote ruimtelijke projecten zoals het stationsplein en de centrumvisie, stevige projecten met impact voor álle inwoners van de gemeente Best.

 

Waar kom je te werken?

De afdeling Regie & Ontwikkeling is één van de 6 afdelingen van onze gemeentelijke organisatie. De afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het (strategische) beleid voor sociale, economische, maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken. De afdeling bestaat uit team Maatschappij en team Ruimte. Zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied liggen er voor team Ruimte grote uitdagingen. Zo is het team verantwoordelijk voor gebiedsontwikkeling, waaronder de ontwikkeling van (woning)bouwlocaties in allerlei maten en vormen in de gemeente Best.

 

Wat worden je taken?

Vanwege het (toekomstige) vertrek van één van onze collega’s zijn wij op zoek naar een projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling met een uitdagend takenpakket. Voorbeelden van projecten zijn:

 • De centrumvisie, herontwikkeling huidige gemeentehuislocatie en directe omgeving;
 • Ontwikkeling grote (uitleg)woningbouwlocatie(s) die een grote bijdrage leveren aan de woningbouwopgave van de gemeente Best;
 • Ontwikkeling middelgrote tot grote inbreidingslocaties.

 

Je bent als projectmanager verantwoordelijk voor het aansturen van grote en complexe ruimtelijke projecten:

 • Je geeft leiding aan projectteams, je stuurt hierbij op de voortgang van het proces en de resultaten die moeten worden behaald.
 • Om de projectdoelen te halen zorg je dat grondexploitaties, planologische, stedenbouwkundige en ruimtelijke documenten, juridische contracten zijn opgesteld.
 • Je bewaakt het projectbudget, capaciteit en middelen en brengt de risico’s in beeld. Je werkt volgens de GORKIT-methode.
 • Je schrijft projectplannen, adviesnota’s en raadsvoorstellen.
 • Je leidt en neemt deel aan overleggen met marktpartijen en voert zo nodig de onderhandelingen om te komen tot daadwerkelijke realisatie van de projectdoelen.
 • Je leidt en neemt deel aan overleggen met andere overheden en andere bij het project betrokken organisaties.
 • Je adviseert het college van burgemeester en wethouders over alle relevante aspecten rondom de projecten.

 

Wie zoeken wij?

Deze uitdagende functie vraagt iets van jou! We zoeken dan ook een enthousiaste, professionele collega, die zich hierin herkent:

 • De zwaarte van de functie vraagt een bewezen WO werk- en denkniveau, kennis van financieel management en ervaring met projectmanagement in het vakgebied.
 • Je bent een energieke en verbindende projectleider met passie voor wonen en werken.
 • Je hebt tenminste 5-10 jaar ervaring in het leiden van (grote) ruimtelijke projecten.
 • Mensen herkennen je als een stevige én ook empathische gespreksleider op alle niveaus. Je praat net zo gemakkelijk met ontwikkelaars als met collega’s, bestuurders en inwoners. Jouw communicatie is doelgericht en effectief. Je past deze aan je toehoorder aan, zodat je verstaan wordt. Je bent in staat om alle belangen goed helder te krijgen om daarmee het project nog sterker te maken. Je denkt daarbij in mogelijkheden en bent enthousiast en initiatiefrijk.
 • Je weet dat je om resultaat te bereiken soms van het geijkte (beleidsmatige) pad moet afwijken. Je hebt lef en neemt doordachte risico’s om de resultaten te behalen. Je bent flexibel waar het kan en doortastend als het moet, scherp op de voortgang en het resultaat.
 • Als het gaat om het politieke draagvlak, ben je sensitief en relatiegericht.
 • En last but not least, je hebt een goed gevoel voor humor!

 

Daarnaast heb je een klant- en resultaatgerichte houding. Je vindt samenwerken vanzelfsprekend, bent proactief en je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Persoonlijk leiderschap is jou op het lijf geschreven!

 

Beschik je nog niet over alle competenties, maar vind je het leuk om je hierin verder te ontwikkelen? Ook dan komen we graag met jou in contact!

 

Waar mag jij op rekenen?

De salariëring is gebaseerd op schaal 12 en bedraagt minimaal € 4447 en maximaal € 6103 bpm (fulltime basis, peildatum 1 april 2022. Daarnaast heb je recht op een individueel keuzebudget van 17,05%. Afhankelijk van de kandidaat (ervaring) kan inschaling in de aanloopschaal tot de mogelijkheden behoren.

 

De vacature betreft een vaste formatieplaats. We starten met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, na evaluatie van het functioneren kan overgegaan worden tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

Onze organisatie heeft flexibele werktijden, de communicatielijnen zijn kort en we stimuleren persoonlijk leiderschap en ontwikkeling. Een smartphone en een laptop behoren tot de functie.

 

Meer informatie? Geïnteresseerd?

Wil je meer weten over de functie om te kijken of er een mogelijke match is? Neem dan contact op met Jan-Willem van der Mark, teamleider Ruimte, j.vander.mark@gembest.nl en/of Peter Goedhart, projectmanager, p.goedhart@gembest.nl. Telefoonnummer 14 0499. In verband met de vakantieperiode kan een reactie  langer op zich laten wachten.

 

Wil jij je talent benutten en jezelf ontwikkelen in deze leuke functie? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Dit doe je door je cv met uitgebreide motivatie te uploaden op de site www.werkeninzuidoostbrabant.nl. Je sollicitatie richt je aan Letty Oostendorp, P&O-adviseur.

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Bij indiensttreding zijn een integriteitsverklaring en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

 

Let op, na de sluitingstermijn is de vacaturetekst niet meer zichtbaar.

 

Save the date!

De eerste gesprekken staan gepland op 6 september 2022. Reserveer deze datum alvast in je agenda. De uitnodigingen worden in de week hieraan voorafgaand verstuurd. Ben je niet uitgenodigd en wil je weten waarom niet? Neem dan telefonisch contact op met de P&O-adviseur. Dit kan elke maandag van 15.00 tot 16.00 uur.

 

Meer weten over de organisatie gemeente Best?

Gemeente Best is een ambitieuze gemeente én organisatie in Zuidoost Brabant: een van de slimste regio’s van de wereld. Een relatief klein gemeente in een stedelijke regio.

 

In beweging!

Onze organisatie is volop in beweging. Door uitdagingen die nieuwe wet- en regelgeving met zich meebrengt, zoals de Omgevingswet en de kanteling in het sociaal domein. Maar ook omdat we een goede dienstverlening naar inwoners en organisaties belangrijk vinden. Met als randvoorwaarde dat we een betrouwbare overheid willen zijn, zeggen wat je doet en doen wat je zegt. We vinden het belangrijk om te werken vanuit ‘de bedoeling’. Meer hierover weten? Zie: https://omooc.nl/moocs/werken-vanuit-de-bedoeling/

 

Onze medewerkers

Als medewerkers van de gemeente Best zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor de kracht van de samenleving. We organiseren wat nodig is om Best verder te brengen. We kennen onze mogelijkheden en beperkingen waardoor we aanvullend talent voor het juiste doel inzetten. In Best ligt de verantwoordelijkheid niet per definitie hoog of laag. Het gaat om het nemen van je eigen verantwoordelijkheid en de inzet van de juiste persoon op de juiste plek. We staan voor onze kernwaarden: respect, eigen kracht, samendoen, eenvoudig en realisme. Werken voor Best geeft ons voldoening. We dragen bij aan een prettige samenleving.

 

Prettig werken!

Prettig werken vinden we belangrijk voor onze medewerkers. Dat begint met een goede sociale cao, de cao Gemeenten. Daarnaast hebben we onze lokale regelingen van de gemeente Best.

 

We hebben diverse acties en voorzieningen die gericht zijn op een positieve werkbeleving. Denk hierbij aan het verstrekken van fruit, de sponsoring van de personeelsvereniging en sportevenementen en het beschikbaar stellen van een budget voor teamuitjes. Verder hebben we een regeling om fiscaal gunstig een fiets te kopen, kunnen de meeste medewerkers hun werktijden flexibel indelen en voorziet een attentieregeling in aandacht voor bijzondere gebeurtenissen rondom een individuele medewerker. Indirect werken we aan een optimaal werkklimaat door werkprocessen en systemen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Leidinggevenden sturen op een gezonde werkdruk en goede werkhoudingen.

 

Daarnaast is de gemeente Best uitstekend te bereiken, met aansluiting op de A2, A58 en een treinstation op loopafstand.

 

Meer weten over de gemeente Best en/of de gemeente Best als werkgever? Kijk dan op onze website https://www.gemeentebest.nl/werken-bij-de-gemeente-best of onze Facebook- of Twitterpagina!

Competenties

Flexibiliteit
Verantwoordelijkheid
Analytisch vermogen
Inlevingsvermogen
Klantgerichtheid
Leidinggeven
Mondelinge communicatie
Omgevingsbewustzijn
Regisseren
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Kwaliteitsgerichtheid
Plannen en organiseren
Resultaatgerichtheid

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op WerkenInZuidoostBrabant.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website