Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling
Gemeente Best

WO, HBO   |   Tussen €3090 en €4671   |   Schaal 10   |   Regulier   |   Vast   |   32 - 36 uur
Solliciteer (t/m 1-9-2022)

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

32 – 36 uur

Schaal 10

 

 

Als beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling werk je zelfstandig en met je team aan ruimtelijke initiatieven met impact voor álle inwoners van de gemeente Best.

 

Waar kom je te werken?
De afdeling Regie & Ontwikkeling is één van de 6 afdelingen van onze gemeentelijke organisatie. De afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het (strategische) beleid voor sociale, economische, maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken. De afdeling bestaat uit team Maatschappij en team Ruimte.

Je bent onderdeel van team Ruimte: een team van circa 40 (interne en externe) collega’s. Denk aan projectleiders, beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, duurzaamheid, verkeer en stedenbouwkundigen. Samen met hen maak je Best iedere dag een beetje mooier en leefbaarder!

 

Zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied liggen er voor team Ruimte grote uitdagingen. Zo is het team verantwoordelijk voor gebiedsontwikkeling, waaronder de ontwikkeling van (woning)bouwlocaties in allerlei maten en vormen in de gemeente Best. Op dat gebied ligt er een grote en uitdagende opgave, te weten het (laten) bouwen van 2500 woningen tot 2030 en 4100 tot 2040. Denk daarbij aan bouwen voor allerlei doelgroepen zoals kleine huishoudens, levensloopgeschikte woningen en vernieuwende woonvormen.

 

Vanwege de interne doorgroei van een beleidsmedewerker zijn wij op zoek naar een nieuwe medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling met een zeer afwisselend takenpakket.

 

Wat worden je taken?

Je speelt een belangrijke rol in het begeleiden van diverse ruimtelijke initiatieven. Denk daarbij aan het behandelen van principeverzoeken en uitgebreide procedures omgevingsvergunningen voor de activiteit planologie en het (laten) opstellen van bestemmingplannen op het gebied van woningbouw, detailhandel en horeca, voor locaties in het buitengebied en op bedrijventerreinen. Onder de Omgevingswet worden dit andere ruimtelijke instrumenten zoals het Omgevingsplan en de Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA).

 

In Best ga je werken in de geest van de Omgevingswet: integraal, in nauwe samenwerking met jouw interne en externe adviseurs en toegankelijk voor de initiatiefnemer. Je zoekt in een vroegtijdig stadium het overleg op met de initiatiefnemer en stimuleert hen op hun beurt om de omgeving actief te betrekken bij de planvorming. Je bent de verbindende schakel. Dankzij jouw inzet, deskundigheid en creativiteit kunnen ruimtelijke ontwikkelingen tot stand komen. Je hebt nauw contact met de andere beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening. Samen bespreek je de cases en maak je afspraken over de werkverdeling.

 

Je bent als beleidsmedewerker verantwoordelijk voor:

 • Het voeren van bestemmingsplanprocedures van ruimtelijke ontwikkelingsopgaven. Het initiëren en coördineren van anterieure overeenkomsten;
 • Het maken van gemeentelijk ruimtelijk beleid;
 • Het integraal adviseren van bestuur en gemeenteraad;
 • Je voert regie en participeert in diverse overlegvormen met belanghebbenden en betrokken instanties met het oog op projectontwikkeling en implementatie van beleid en belangenbehartiging;
 • Je vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van RO;
 • Je houdt op een heldere manier contact met betrokken partijen (initiatiefnemers, ontwikkelaars, particulieren, andere gemeenten en ook collega’s en het college en de raad) en je neemt hen mee in het proces, waarbij je steeds duidelijk bent over de mogelijkheden en onmogelijkheden.

 

Wie zoeken wij?

Deze uitdagende functie vraagt iets van jou!

We zoeken dan ook een enthousiaste, professionele collega, die zich hierin herkent:

 • Je hebt een relevante HBO of WO-opleiding afgerond, bijvoorbeeld in bestuurskundige, juridische of planologische richting;
 • Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in de ruimtelijke ordening en met de behandeling van zienswijzen;
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de behandeling van planschadeverzoeken;
 • Je wil een rol spelen bij het applicatiebeheer van het systeem waarmee we onder de Omgevingswet gaan werken;
 • Je bent een energieke en verbindende beleidsmedewerker met passie voor wonen en werken;
 • Je bent een empathische gespreksleider op alle niveaus. Je denkt in mogelijkheden en bent enthousiast en initiatiefrijk;
 • Je weet dat je om resultaat te bereiken soms van het geijkte (beleidsmatige) pad moet afwijken;
 • Je vindt het omgaan met tegengestelde belangen een uitdaging;
 • Je hebt een vlotte pen en bent mondeling ook sterk;
 • Je bent flexibel waar het kan en doortastend als het moet;
 • Je bent scherp op de voortgang en het resultaat en effectief in de communicatie;
 • Je bent sensitief en relatiegericht als het om intern, extern en politiek draagvlak gaat;
 • En je hebt een goed gevoel voor humor.

 

Waar mag jij op rekenen?

De functie is ingeschaald op schaal 10 van de Cao Gemeenten, tenminste € 3090,- en maximaal  € 4671, - bruto per maand (peildatum 1 april 2022). Afhankelijk van werkervaring en/of opleiding kan inschaling in de aanloopschaal 9 tot de mogelijkheden behoren.

Daarnaast heb je recht op een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je inkomen. Je bepaalt zelf of je dat maandelijks wilt laten uitkeren of wilt gebruiken om bijvoorbeeld extra verlof te kopen of je reiskosten fiscaal uit te ruilen.

 

De vacature betreft een vaste formatieplaats. We starten met een tijdelijke arbeidsovereenkomst (jaarcontract), na evaluatie van het functioneren kan overgegaan worden tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

Onze organisatie heeft flexibele werktijden, de communicatielijnen zijn kort en we stimuleren persoonlijk leiderschap en ontwikkeling. Een smartphone en een laptop behoren tot de functie.

 

Meer informatie? Geïnteresseerd?

Wil je meer weten over de functie om te kijken of er een mogelijke match is? Neem dan contact op met Jan-Willem van der Mark, teamleider Ruimte, j.vander.mark@gembest.nl en/of met Cornelie van Baar, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling, c.van.baar@gembest.nl. Telefoonnummer 14 0499. In verband met de vakantieperiode kan een reactie langer op zich laten wachten.

 

Wil jij je talent benutten en jezelf ontwikkelen in deze leuke functie? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Dit doe je door je cv met uitgebreide motivatie te uploaden op de site www.werkeninzuidoostbrabant.nl. Je sollicitatie richt je aan Letty Oostendorp, P&O-adviseur.

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Bij indiensttreding zijn een integriteitsverklaring en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

 

Let op, na de sluitingstermijn (1 september) is de vacaturetekst niet meer zichtbaar.

 

Save the date!

De eerste gesprekken staan gepland op 13 september 2022. Reserveer deze datum alvast in je agenda. De uitnodigingen worden in de week hieraan voorafgaand verstuurd. Ben je niet uitgenodigd en wil je weten waarom niet? Neem dan telefonisch contact op met de P&O-adviseur. Dit kan elke maandag van 15.00 tot 16.00 uur.

 

Meer weten over de organisatie gemeente Best?

Gemeente Best is een ambitieuze gemeente én organisatie in Zuidoost Brabant: een van de slimste regio’s van de wereld. Een relatief klein gemeente in een stedelijke regio.

 

In beweging!

Onze organisatie is volop in beweging. Door uitdagingen die nieuwe wet- en regelgeving met zich meebrengt, zoals de Omgevingswet en de kanteling in het sociaal domein. Maar ook omdat we een goede dienstverlening naar inwoners en organisaties belangrijk vinden. Met als randvoorwaarde dat we een betrouwbare overheid willen zijn, zeggen wat je doet en doen wat je zegt. We vinden het belangrijk om te werken vanuit ‘de bedoeling’. Meer hierover weten? Zie: https://omooc.nl/moocs/werken-vanuit-de-bedoeling/

 

Onze medewerkers

Als medewerkers van de gemeente Best zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor de kracht van de samenleving. We organiseren wat nodig is om Best verder te brengen. We kennen onze mogelijkheden en beperkingen waardoor we aanvullend talent voor het juiste doel inzetten. In Best ligt de verantwoordelijkheid niet per definitie hoog of laag. Het gaat om het nemen van je eigen verantwoordelijkheid en de inzet van de juiste persoon op de juiste plek. We staan voor onze kernwaarden: respect, eigen kracht, samendoen, eenvoudig en realisme. Werken voor Best geeft ons voldoening. We dragen bij aan een prettige samenleving.

 

Prettig werken!

Prettig werken vinden we belangrijk voor onze medewerkers. Dat begint met een goede sociale cao, de cao Gemeenten. Daarnaast hebben we onze lokale regelingen van de gemeente Best.

 

We hebben diverse acties en voorzieningen die gericht zijn op een positieve werkbeleving. Denk hierbij aan het verstrekken van fruit, de sponsoring van de personeelsvereniging en sportevenementen en het beschikbaar stellen van een budget voor teamuitjes. Verder hebben we een regeling om fiscaal gunstig een fiets te kopen, kunnen de meeste medewerkers hun werktijden flexibel indelen en voorziet een attentieregeling in aandacht voor bijzondere gebeurtenissen rondom een individuele medewerker. Indirect werken we aan een optimaal werkklimaat door werkprocessen en systemen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Leidinggevenden sturen op een gezonde werkdruk en goede werkhoudingen.

 

Daarnaast is de gemeente Best uitstekend te bereiken, met aansluiting op de A2, A58 en een treinstation op loopafstand.

 

Meer weten over de gemeente Best en/of de gemeente Best als werkgever? Kijk dan op onze website https://www.gemeentebest.nl/werken-bij-de-gemeente-best of onze Facebook- of Twitterpagina!

Competenties

Flexibiliteit
Integriteit
Verantwoordelijkheid
Analytisch vermogen
Mondelinge communicatie
Omgevingsbewustzijn
Regisseren
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Kwaliteitsgerichtheid
Plannen en organiseren
Resultaatgerichtheid

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op WerkenInZuidoostBrabant.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website