Opdracht: Subsidiecoördinator vernieuwingen Beschermd Wonen
Gemeente Geldrop-Mierlo

HBO   |   Schaal 10   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   24 uur
Solliciteer (t/m 10-10-2022)

                                                   Opdracht
            Subsidiecoördinator vernieuwingen Beschermd Wonen
            Regio Eindhoven (samenwerkingsverband 15 gemeenten)
                (24 uur per week, opdracht loopt t/m december 2025)

 

In de regio Eindhoven werken de 15 gemeenten intensief met elkaar samen om psychisch kwetsbare inwoners beter te kunnen ondersteunen. In het verleden lag het accent daarbij erg op ‘beschermd wonen’, de betreffende inwoners werden min of meer uit de samenleving gehaald en ondergebracht in instellingen voor beschermd wonen. In de toekomst worden deze inwoners zoveel mogelijk vanuit hun eigen woon- en leefomgeving geholpen, dus volop in de samenleving. Deze veranderingen zijn ingegeven door het landelijke advies van de Commissie Dannenberg: van beschermd wonen naar beschermd thuis. In de regio Eindhoven is een regiovisie vastgesteld, waarbij veel ruimte is gecreëerd voor vernieuwing van het hulpaanbod aan psychisch kwetsbare inwoners. Ook is de ambitie dat dit nieuwe hulpaanbod veel meer dan nu het geval is, aansluit op bestaande steunstructuren in de buurten en wijken van de 15 gemeenten in dit deel van Brabant.
 

Om de vernieuwingen te stimuleren, is door de gemeenten een innovatiebudget bijeengebracht. In de periode tot en met 2025 kan daarmee een flinke impuls aan de benodigde vernieuwingen worden gegeven. De gemeenten zoeken nu een aanjager van deze vernieuwingen die de verschillende ontwikkelingen kan faciliteren en coördineren. 
 

Jouw nieuwe uitdaging
Als subsidiecoördinator ben je onderdeel van de regionale samenwerking. Je bent verantwoordelijk voor de besteding van het innovatiebudget en voor het bereiken van de resultaten die daarmee worden beoogd. 
 

Jouw taken

  • Stimuleren en faciliteren van potentiële aanvragers van subsidie en adviseren bij beoordeling van aanvragen voor subsidie, in het licht van de regionale ambities; 
  • Begeleiden van de opstellers van aanvragen zodat ze eventueel kunnen worden bijgesteld; 
  • Voorbereiden besluitvorming en toekenning van subsidies; 
  • Uitvoering, voortgang en resultaten van gesubsidieerde projecten monitoren;
  • Informeren van de ambtelijke projectorganisatie en de regionale stuurgroep;
  • Realiseren van de publieke en politieke verantwoording over het innovatiebudget;
  • Adviseren over de innovatie na afloop van de contractperiode.
     

Dit is de ideale kandidaat
“Je hebt aantoonbare affiniteit en binding met het gemeentelijk sociaal domein in de regio Eindhoven en bij voorkeur ervaring met het dossier Beschermd Wonen. Als anderen jou omschrijven zeggen zij: een echte netwerker met goede communicatieve vaardigheden en uiterst creatief in het bedenken van nieuwe oplossingen. Deze eigenschappen passen goed in deze rol. Een afgeronde hbo-opleiding op sociaal-maatschappelijk terrein is essentieel voor het uitvoeren van deze opdracht. Vijf jaar werkervaring in een vergelijkbare of aanpalende werkomgeving is een grote pré!”


Ga je ervoor? 
Deze opdracht is uitgezet via Yacht. Je kunt je interesse uiterlijk 10 oktober kenbaar maken via Anouk van den Broek (Principal Consultant): anouk.van.den.broek@yacht.nl. Je kunt je sollicitatie richten aan: projectgroep Beschermd Wonen. Voor meer informatie over de voorwaarden kun je ook terecht bij Anouk van den Broek.
 

Meer informatie over de inhoud van deze rol? Jack van der Kruijs (kwartiermaker Innovatie) kan jou hier alles over vertellen: jack.vd.kruijs@eindhoven.nl.


De aanstelling van de Subsidiecoördinator zal door de gemeente Geldrop-Mierlo worden verzorgd en geldt voor de periode tot en met december 2025. De inhoudelijke aansturing wordt regionaal verzorgd. De functie is ingeschaald op schaal 10. 

Contactpersoon sollicitatie

Anouk van den Broek
Principal Consultant
anouk.van.den.broek@yacht.nl

Contactpersoon vacature

Jack van der Kruijs
Kwartiermaker Innovatie
j.vd.kruijs@eindhoven.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op WerkenInZuidoostBrabant.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website