Trajectregisseur Inburgering en Integratie
Gemeente Laarbeek

HBO   |   Maximaal €4208   |   Schaal 9   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 10-12-2022)

                    VACATURE BINNEN DE GEMEENTE LAARBEEK

 

 

In het sociaal domein werken de gemeenten Asten, Someren, Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek nauw met elkaar samen onder de naam ‘Peelgemeenten’. Voor de Wet Inburgering 2021 werken zij ook samen met de gemeenten Helmond en Geldrop-Mierlo.

 

De gemeente Laarbeek is voor de 5 Peelgemeenten gezamenlijk op zoek naar een:

 

 

                                        Trajectregisseur Inburgering

                               24-36 uur per week (vaste formatieplaats)

 

 

De trajectregisseur Inburgering voert regie op de individuele inburgeringstrajecten voor nieuwkomers in de 5 Peelgemeenten. Samen met de huidige trajectregisseur en maatschappelijke partners ondersteun je nieuwkomers bij het verwerven van economische, maatschappelijke en sociale zelfredzaamheid. Het dienstverband is met de gemeente Laarbeek. De trajectregisseur werkt echter voor en vanuit de 5 gemeenten.

 

Wat ga je doen?

Zodra de nieuwkomer in beeld is verzamel je informatie, weeg je de verschillende belangen af en stel je in samenspraak met de inburgeraar een trajectplan op, het PIP. Je zet opdrachten uit naar gecontracteerde en samenwerkende dienstverleners en monitort de voortgang en prestaties van zowel de inburgeraar als van de dienstverleners. Je overziet het totale proces, vanaf het kennismakingsmoment tot aan de afronding van het inburgeringstraject.

 

Brede intake en trajectplan

 • Je voert samen met ketenpartners de brede intake van nieuwkomers uit.
 • Je stelt een individuele PIP op (Persoonlijk plan Inburgering en Participatie) in afstemming met netwerkpartners en natuurlijk de inburgeringsplichtige.
 • Je initieert hiertoe een warme overdracht met het COA en zoekt afstemming met ketenpartners voor relevante informatie.
 • Je neemt bij conflicterende inzichten en belangen, in het belang van het proces én de inburgeringsplichtige, een beslissing over het te volgen inburgeringstraject.
 • Je legt de bedoelingen van het PIP uit aan de inburgeringsplichtige, geeft uitleg over de rechten en plichten en geeft een beschikking af.
 • Je zet opdrachten uit bij gecontracteerde dienstverleners en samenwerkingspartners in het kader van de uitvoering van de gekozen leerroute.

 

Voortgang en handhaving

 • Je bent verantwoordelijk voor een eigen caseload van inburgeraars.
 • Je voert voortgangsgesprekken met de inburgeringsplichtige en controleert of individuele afspraken met gecontracteerde dienstverleners en samenwerkingspartners worden nagekomen.
 • Je haalt hiervoor informatie op bij de netwerkpartners en informeert hen over eventuele bijzonderheden.
 • Zo nodig voer je confronterende gesprekken met de inburgeringsplichtige en leg je in het uiterste geval een maatregel of boete op.

 

Rapportage en besluitvorming:

 • Je stelt (digitale) dossiers samen en rapporteert over de voortgang en behaalde resultaten en legt deze vast in een ICT-omgeving.
 • Je verwijst door naar (externe) deskundigen voor ondersteuning, hulpverlening of advies.
 • Je draagt zorg voor een adequate informatieoverdracht naar DUO.

 

Algemeen:

 • Je signaleert knelpunten in werkprocessen en geeft advies aan beleid over mogelijke oplossingen.
 • Je houdt nieuwe beleidsinzichten en regelgeving bij en vertaalt deze naar de uitvoeringspraktijk.
 • Je voert overleg met collega’s binnen de Arbeidsmarktregio.
 • Je voert periodiek voortgangsoverleg met netwerkpartners.

 

Wie ben jij?

Wij zijn op zoek naar iemand met een HBO denk- en werkniveau, die bij voorkeur is opgeleid in het sociaal domein. Je hebt kennis van de Inburgeringswet, Participatiewet en andere relevante wet- en regelgeving. Je bent bekend met de gemeentelijke gebiedsteams in verband met de toegang tot zorg en ondersteuning en met de sociale kaart (lokaal en in de regio). Ook heb je raakvlakken met onderwijs en de arbeidsmarkt. Je hebt ervaring in werken met nieuwkomers en kent de ondersteuningsmogelijkheden gericht op zelfredzaamheid.

 

Wat vragen wij?

Als trajectregisseur beschik je over specifieke kennis en werkervaring op het gebied van inburgering. Je hebt affiniteit met mensen met een migratie achtergrond en afstand tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Je bent vaardig in het voeren van gesprekken met inwoners/nieuwkomers. Je kunt schakelen tussen verschillende situaties en houdt het doel voor ogen. Je bent een deskundige en kritische gesprekspartner voor externe partijen en contractpartners. Je voert een goede administratie en maakt de resultaten en prestaties van zowel klanten als dienstverleners zichtbaar. Verder ben je vaardig in het beheren van een caseload en ben je digitaal vaardig. Kerncompetenties zijn resultaatgerichtheid, omgevingsbewustzijn, samenwerken en cultuur sensitief werken.

 

Wat bieden wij?

 • Een inspirerende werkomgeving waarbij je  verantwoordelijk bent voor een eigen caseload, samen met de andere trajectregisseur Inburgering en veelvuldig contact hebt met netwerkpartners;
 • Een uitdagende functie met een interessant takenpakket waarbij lef gevraagd wordt. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief en ontwikkeling van jezelf;
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een passend salaris van maximaal
  € 4.208 bruto per maand op basis van 36 uur per week (indicatief schaal 9, loonpeil april 2022). Afhankelijk van opleiding en ervaring kan sprake zijn van plaatsing in een aanloopschaal. Op termijn is plaatsing in de uitloopschaal mogelijk.
 • Moderne secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een individueel keuze budget, een smartphone en ultrabook.
 • Een jaarcontract met de mogelijkheid tot verlenging.

 

Assessment

Testen op geschiktheid voor de functie kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

 

Heb je interesse?

Solliciteer vóór 11 december 2022 via www.werkeninzuidoostbrabant.nl.

We zijn benieuwd naar je motivatie.

 

Wil je meer weten over deze functie? Via het centrale telefoonnummer 0492 469 700 kun je contact opnemen voor meer informatie over de vacature.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij Merel van Veen (Beleidsadviseur Sociaal Domein), bereikbaar via telefoonnummer 06 1853 8950. Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Gertie Dekker (P&O adviseur a.i.), bereikbaar via telefoonnummer 0492 378500.

 

Handig om te weten
De 1e ronde gesprekken worden gepland op woensdag 14 december. De eventuele 2e ronde gesprekken vinden plaats op dinsdag 20 december.

Competenties

Zelfstandigheid
Inlevingsvermogen
Netwerken
Omgevingsbewustzijn
Regisseren
Samenwerken
Plannen en organiseren
Resultaatgerichtheid

Contactpersoon sollicitatie

Gertie Dekker
06-81023435
gertie.dekker@gemert-bakel.nl

Contactpersoon vacature

Laura Volleberg
06-18583027
laura.volleberg@laarbeek.nl

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op WerkenInZuidoostBrabant.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website