Directeur/plaatsvervangend gemeentesecretaris
Gemeente Cranendonck

WO   |   Maximaal €6616   |   Schaal 13   |   Regulier   |   Vast   |   32 - 36 uur
Solliciteer (t/m 6-12-2022)

Cranendonck! “Wedde gì dá?”

 

Het de plek is waar

 

              Geluk nog heel gewoon is

 

                           De grenzen letterlijk en figuurlijk beslecht worden

 

De haven, het vliegveld, het station en de snelweg de bereikbaarheid en mogelijkheden vergroten

 

              De natuur geen grenzen kent

 

                           De dynamiek in werk en vrije tijd voelbaar is!

 

In deze unieke gemeente staan we aan de vooravond van het bouwen aan een nieuwe organisatie met een nagenoeg volledig nieuw managementteam. Wij gaan voor onze inwoners en onze collega's.

 

Ga jij mee?

 

               Directeur/plaatsvervangend gemeentesecretaris (32 - 36 uur)


Ben jij sterk in het aansturen en ontwikkelen van een team en haal jij de beste kwaliteiten in jouw team naar boven? Word jij enthousiast van het bouwen aan een topteam en een toekomstbestendige en duurzame organisatie? Vind jij het belangrijk om samen met verschillende partijen en onze inwoners de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren?

 

Met 5 nieuwe teams gaan we samen deze klus klaren.

 

Werken bij gemeente Cranendonck  

Cranendonck is een ambitieuze gemeente met zes kernen, ruim 20.000 inwoners, een groot buitengebied, een groeiende economie, variërend van stevige (innovatieve) bedrijvigheid tot recreatie en toerisme. De gemeente heeft een grote, culturele geschiedenis.  
 
Het is fijn wonen in Cranendonck. De gemeente heeft een rijk verenigingsleven, levendige kernen en prima collectieve voorzieningen. Kenmerkend zijn haar vitale gemeenschappen: de mensen kennen elkaar, voelen zich betrokken en hechten waarde aan de kwaliteit van hun leefomgeving. Samen met onze vitale gemeenschappen blijven we bouwen aan Cranendonck! Door onder andere de aanwezigheid van een grootschalige opvanglocatie voor asielzoekers, de snelweg A2, haven, vliegveld en treinstation kent deze plattelandsgemeente vraagstukken die niet voor grootstedelijke uitdagingen onderdoen. De unieke ligging - in Zuidoost-Brabant, grenzend aan Limburg en België en onderdeel van de Brainport- en Keyportregio - zorgt ervoor dat er intensief, grensoverschrijdend en grenzeloos wordt samengewerkt. 

 
Informele en open organisatie 
De informele, open en collegiale werksfeer maakt het fijn werken bij gemeente Cranendonck. Er is ruimte voor autonomie en er zijn kansen te over voor medewerkers om hun talenten in te zetten. Samen zetten we de schouders onder de uitdagingen waar we voor staan en samen vormen we het unieke DNA van onze gemeente. Eén van die uitdagingen is de verdere ontwikkeling van onze organisatie. 

We zoeken collega’s die deze uitdaging met beide handen willen aanpakken om vanuit een nieuw team samen verder te bouwen. Samenwerken, oog hebben voor elkaar én een stapje extra doen om tot optimale en soms verrassende resultaten te komen, zijn voor jou vanzelfsprekend.  

Onze gemeente is een fantastische plek als je ambitieus bent en ook jezelf verder wilt ontplooien! 


Jouw verantwoordelijkheden
Als directeur ben je verantwoordelijk voor:

 • Het goed functioneren én planmatig en procesmatig doorontwikkelen van de organisatie op inhoud en bedrijfsvoering;
 • De kwaliteit en kwantiteit van de te realiseren doelen van de aan jou toegewezen organisatieonderdelen, zowel inhoudelijk, de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de dienstverlening. Deze doelen worden jaarlijks vastgelegd in jaarplannen;
 • Goede opdrachtverlening voor en sturing op programma’s en projecten (in een rol als ambtelijk opdrachtgever).
 • Je neemt beslissingen binnen de eigen portefeuille en je bent ook lid van het OGON-overleg (opdrachtgevers-opdrachtnemersoverleg) binnen de A2-samenwerking. Concernbrede besluiten neem je binnen het directieteam in samenspraak met de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

 

Jouw rol
Als directeur/plaatsvervangend gemeentesecretaris ben je lid van het collegiaal opererend directieteam en als zodanig medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de organisatie als geheel. Je bent hiërarchisch en functioneel leidinggevende van de 5 teammanagers. In jouw rol ben je tevens lid van het managementoverleg tussen directieteam en teammanagers.

 

Jouw hoofdtaken

 • Samen met de algemeen directeur/gemeentesecretaris geef je integraal leiding aan de gemeente Cranendonck en ben je verantwoordelijk voor de strategische koers en de organisatie als geheel;
 • Samen met de algemeen directeur/gemeentesecretaris en de concerncontroller ben je gesprekspartner van het bestuur in het realiseren van het collegeprogramma;
 • Je geeft richting aan portefeuilledoelstellingen. Daarvoor ben je adviseur, sparringpartner en aanspreekpunt voor de teammanagers en bestuurders;
 • Je zorgt voor een optimaal proces van bestuurlijk-ambtelijk samenspel via de teams/teammanagers met de portefeuillehouders;
 • Je geeft op coachende en dienende wijze direct leiding aan teammanagers en medewerkers;
 • Je zorgt voor een duidelijke, integrale, realistische en bestuurlijk gedragen lange termijn agenda  die aansluit bij inhoudelijke portefeuilles, opgaven in de gemeente en actualiteit;
 • Je zorgt voor een doeltreffende beleidsrealisatie door goede sturing vooraan in het beleidsproces en je formuleert als eindverantwoordelijk opdrachtgever voor duidelijke opdrachten aan uitvoerende partijen, intern en extern;
 • Je stuurt op een doelmatige en efficiënte bedrijfsvoering;
 • Je fungeert als ambtelijk opdrachtgever voor programma’s en projecten.


Jouw kwaliteiten

 • Je hebt ruime managementervaring als inspirerend en mensgericht leider;
 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt kennis van bestuurlijke wet- en regelgeving en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit;
 • Je hebt kennis van integraal, strategisch beleid en organisatiedoelstellingen;
 • Je hebt kennis van (ontwikkelingen in) de vakgebieden;
 • Je hebt kennis van de taken en functionele verhoudingen binnen de gemeente en de relatie met externen;
 • Je bent een verbindend en coachend leider, die ruimte biedt;
 • Je bent samenwerkend én resultaatgericht;
 • Jouw blik is van buiten naar binnen gericht.


Ons aanbod

 • Een grote uitdaging in een nieuwe functie;
 • Een open organisatie met gemotiveerde collega’s;
 • Een salaris van maximaal € 6.616 per maand (indicatief schaal 13, peildatum april 2022) op basis van een 36-urige werkweek (een arbeidsmarkttoelage is mogelijk, afhankelijk van ervaring);
 • Een aanstelling voor onbepaalde tijd;
 • Een individueel keuze budget van 17,45% van je bruto jaarsalaris, dat je kunt besteden aan diverse arbeidsvoorwaarden (denk aan een kilometervergoeding, extra verlofdagen, fitness, een fiets).


Enthousiast?
Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Stuur dan jouw cv en motivatie uiterlijk 6 december 2022 naar ons via www.werkeninzuidoostbrabant.nl. De 1e gesprekken staan gepland op 8 en 9 december. We vragen je om daarin jezelf en je geschiktheid voor de functie te pitchen. De 2e gespreksronde staat gepland op 13 en 14 december. Een assessment maakt deel uit van de procedure. Dit staat gepland op 16 december 2022. De vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.

 

Heb je vragen over de inhoud van de vacature, neem dan contact op met Greetje Verbruggen, organisatieadviseur: 06-22570371 of g.verbruggen@cranendonck.nl. Voor vragen over de procedure, kun je contact opnemen met Hilda Nijnens, HR-adviseur: 06-22485151 of hilda.nijnens@a2samenwerking.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Competenties

Verantwoordelijkheid
Klantgerichtheid
Leidinggeven
Kwaliteitsgerichtheid
Resultaatgerichtheid

Contactpersoon sollicitatie

Hilda Nijnens
HR-adviseur
06-22485151
hilda.nijnens@a2samenwerking.nl

Contactpersoon vacature

Greetje Verbruggen
Organisatieadviseur
06-22570371
g.verbruggen@cranendonck.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op WerkenInZuidoostBrabant.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website