Locatiemanager De Wedert
Gemeente Valkenswaard

HBO   |   Maximaal €4537   |   Schaal 9   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 4-6-2023)

Gemeente Valkenswaard zoekt een

 

Locatiemanager De Wedert

HR21: Medewerker locatie I - 36 uur per week

 

Een manager die helder en duidelijk communiceert en samen met het team bouwt aan de toekomst van de Wedert

 

Dit is je baan

 • Je bent het visitekaartje van de Wedert, een gerenoveerd binnenbad, een nieuwe sporthal, een horecavoorziening en een seizoensgebonden buitenbad.
 • Je bent verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering van de accommodatie: exploitatie, administratie, commerciële acties, beheer van de accommodatie, operationele uitvoering.
 • Je geeft functioneel leiding aan de medewerkers van de Wedert (vast ca 8 fte, flexibel ca 10 fte).
 • Je motiveert jouw team en zorgt voor een prettig werkklimaat.
 • Je bent verantwoordelijk voor de financiële exploitatie en onderzoekt en implementeert mogelijkheden om de exploitatie te verbeteren.
 • Je neemt de verantwoordelijkheid om met de gebruikers van de accommodatie tot een optimaal gebruik te komen van de accommodatie, zoekt samenwerking op en vertegenwoordigt daarin de belangen van de gemeenten en verenigingen.
 • Je draagt bij aan het ontwikkelen en exploiteren van de sport-horeca voorziening voor gebruikers en sport gerelateerde activiteiten.
 • Je verzorgt de inkoop en het contract beheer van de accommodatie.
 • Je bent functioneel onderdeel van het Team Ruimtelijk Beleid (RB). De manager RB is de leidinggevende van de locatiemanager.

 

Voor een uitgebreide functieomschrijving zie einde van dit document.

 

Dit ben jij

 • Je hebt leidinggevende ervaring.
 • Je bent communiceert helder en duidelijk.
 • Je weet mensen te motiveren en enthousiasmeren en kunt goed bouwen aan een team.
 • Je bent ondernemend, verantwoordelijk en proactief.
 • Je hebt kennis van zwemlesplan, toezichtplan, calamiteiten- en ontruimingsplan, EHBO/BHV, financiële kennis en analytisch vermogen en/of bent bereid de noodzakelijke opleidingen hiervoor te volgen.

 

De wereld om ons heen verandert razendsnel. En als gemeente bewegen wij mee. We kiezen daarbij bewust voor mensen die daarbij passen. Je bent daarom ook iemand met een portie lef in de broekzak. Een deskundig baken dat advies weet te verpakken in een prettig gesprek. Die de vraag achter de vraag herkent en op zoek gaat naar wat er wél mogelijk is. En die het heft in handen neemt binnen de functie, maar ook in de eigen ontwikkeling en teamontwikkeling. Net als bij ons zit praktisch aanpakken in je natuur, kun je vanuit niets, iets maken en hou je ervan dit samen te doen.

 

Dit bieden wij

Afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring bieden we je een salaris van maximaal € 4.537,- bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 9, salarispeil januari 2023). Je wordt deel van een team dat de mouwen opstroopt, maar altijd oog voor de ander houdt. Binnen je functie vind je veel ruimte om zelfstandig te werken, nieuwe oplossingen te vinden en te durven aandragen. Ook houden we ervan als je je ontwikkelt. Om klaar te zijn voor onze toekomst investeren we daar graag in. We helpen je je talenten te ontdekken. Met onze Valkenswaard Academie laat je die vervolgens groeien. Daarnaast zorgen we graag dat werk en privé klopt. Daarom zijn we flexibel in werktijden en werkplekken en kun je je individuele keuzebudget gebruiken voor extra verlof, een opleiding of gewoon een nieuwe fiets. Bijvoorbeeld om die geweldig mooie natuur te ontdekken.

 

Dit iets voor jou?

Solliciteer dan via www.werkeninzuidoostbrabant.nl. Dit kan nog tot en met 4 juni 2023. Als je ons benieuwd weet te maken naar jouw verhaal, nodigen we je uit voor een eerste gesprek. Op 5 juni hoor je of we je uitnodigen voor dit eerste gesprek dat is gepland op 9 juni 2023. De tweede gespreksronde is gepland op 14 juni 2023. Een afvaardiging van het personeel is betrokken bij de gesprekken.

 

Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Leo van den Blink, interim locatiemanager De Wedert. Hij kent het team én de functie goed en is bereikbaar via 06-54792518.

 

Ons HR-loket kun je bellen of mailen met vragen over de procedure: tel. 040-2083737, email: hrloket@a2samenwerking.nl.

  

Let op: terugkoppeling op jouw sollicitatie kan in de spamfolder van je mailbox terechtkomen.

 

Uitgebreide functieomschrijving locatiemanager De Wedert

 

De locatiemanager De Wedert is direct verantwoordelijk voor de aansturing van het team zweminstructeurs, kassières, toezichthouders, sport toezichthouders en horecamedewerkers en het (ingehuurde) team schoonmaak.

 

Technisch onderhoud en verhuuradministratie/contractbeheer vallen niet direct onder de primaire verantwoordelijkheid van de locatiemanager De Wedert. Deze zijn ondergebracht bij het team Ruimtelijk Beleid cluster vastgoed van de gemeente Valkenswaard. Dit vraagt van de locatiemanager een helikopterview, inzicht om multidisciplinair te denken en handelen en een goed gevoel voor afstemming en informatiebehoefte binnen de verschillende teams/functionarissen en ondersteunende teams.

Op dit moment loopt een business-case om de exploitatie van De Wedert structureel te verbeteren. De locatiemanager speelt hierin een belangrijke rol. Voor het raadsbesluit hierover klik op deze link.

 

Resultaatgebieden en belangrijkste kernactiviteiten

 

Maximaliseren resultaat

Het maximaliseren van de financiële en commerciële prestaties (exploitatie) van de Wedert teneinde een optimale bijdrage te leveren aan het (maatschappelijk) rendement van de organisatie en langdurige klantrelaties tot stand te brengen, respectievelijk te behouden.

 

Belangrijkste kernactiviteiten

 • Het maximaliseren van de opbrengsten van de accommodatie(s) met minimaal noodzakelijke kosten.
 • Het bieden van ondersteuning bij het jaarlijks opstellen, volgen en bijsturen van delen van de accommodatie- begroting(en) en het (tussentijds) rapporteren van afwijkingen aan teammanager RB.
 • Het uitvoering geven aan de financiële (deel) processen en administratie conform de richtlijnen.
 • Het afhandelen en minimaliseren van klachten, indien noodzakelijk in overleg met de gemeentelijk opdrachtgever.
 • Het onderhouden van dagdagelijkse contacten met klanten en opdrachtgevers.
 • Het mede volgen van ontwikkelingen en benutten van kansen in de markt.
 • Het opvolging geven aan de missie en visie van het sportbeleid & sportakkoord in Valkenswaards.
 • Het organiseren en (laten) begeleiden van leveranciers en onderhoud partijen die contractuele verplichtingen hebben in het onderhoud en beheer van de accommodatie.

 

Operationeel

 • Het zorgdragen voor een optimaal georganiseerde bedrijfsvoering binnen de bestaande overeenkomsten, ten einde een maximale bijdrage te leveren aan de doelstelling van de totale organisatie.
 • Belangrijkste kernactiviteiten
 • Binnen de openstelling van de accommodatie zorgdragen voor een efficiënte en effectieve roostering i.s.m. medewerkster verhuur.
 • Initiatieven ontplooien t.b.v. een optimale beheersing van de energiekosten. (i.s.m. cluster vastgoed)
 • Het leveren van een bijdrage bij het ontwikkelen en exploiteren van de sport-horeca voorziening voor gebruikers en sport gerelateerde activiteiten.
 • Het als een goed ‘huismeester’ toezien op het (dagelijks) onderhoud en gebruik van de accommodatie(s) en al het materiaal binnen de accommodatie(s) conform wet- en regelgeving. (i.s.m. cluster vastgoed)
 • Het zorgdragen voor een schone accommodatie, personeelsplanning van het schoonmaakteam, opstellen van werkplannen schoonmaak, beheer schoonmaakmiddelen en materiaal, controle op uitvoering en behalen van goede keuringsresultaten.
 • Het zorgdragen voor een optimale organisatie van De Wedert door middel van efficiënte en effectieve werkprocessen (Lean) binnen de kaders van de van toepassing zijnde overeenkomsten, waar nodig in afstemming met teammanager Ruimtelijk Beleid.
 • Het toezien op juiste en tijdige verwerking van alle administratieve (deel) processen, conform de vastgestelde richtlijnen.
 • Het toezien op uitvoering van alle activiteiten conform het kwaliteits-, arbo-, veiligheid- en
 • milieubeleid en het behalen en behouden van alle benodigde certificaten zoals ‘Veilig&Schoon’;
 • Voorstellen doen tot het kopen van producten en diensten conform het inkoopbeleid (inkooprichtlijnen en raamovereenkomsten) van de gemeente Valkenswaard.
 • Het opstellen van activiteitenplannen, lesplannen en schoonmaakschema’s (door) ontwikkeling van nieuwe producten, waarbij landelijke trends en ontwikkelingen vertaald worden naar de lokale situatie. Hierbij dienen allianties te worden aangegaan en verbinding gelegd te worden met maatschappelijke en commerciële organisaties, innovatief in algemene zin.
 • Het desgewenst buiten toegewezen taken uitvoeren van overkoepelende activiteiten.

 

 

Human resources

Het in samenwerking met teammanager Ruimtelijk Beleid en team P&O optimaal uitvoering geven aan het geformuleerde HR beleid (toekomstgericht en toekomstbestendig), ten einde een zo efficiënt mogelijke organisatie met een zo efficiënt en kwalitatief hoogwaardig mogelijke personeelsbezetting te realiseren.

 

Belangrijkste kernactiviteiten

 • Het zorgdragen voor een juiste personeelsbezetting en -samenstelling, conform de richtlijnen en begroting.
 • Werving- en selectie van medewerkers i.s.m. manager Ruimtelijk Beleid en afdeling P&O.
 • Het zorgdragen voor een goede teamsfeer, optimale samenwerking en taakverdeling binnen de accommodatie.
 • Het uitvoering geven aan het arbeidsvoorwaardenbeleid conform de van toepassing zijnde CAO van de Gemeente Valkenswaard.
 • Het leiding geven, motiveren, begeleiden en ondersteunen van medewerkers onder meer door middel van adequaat werkoverleg en het samen met functioneel leidinggevende voeren van structurele planning-, voortgang- en beoordelingsgesprekken.
 • Uitvoering geven aan het inwerkprotocol.
 • Mede met hiërarchisch leidinggevende uitvoering geven aan het ziekteverzuimbeleid, met inachtneming van de wetgeving, conform het Verzuimprotocol en –reglement.
 • Het mede met hiërarchisch leidinggevende zorgdragen voor adequate opleidingen en trainingen en loopbaanontwikkeling van medewerkers conform het beleid.
 • Het juist en tijdig aanleveren van personeelsgegevens ten behoeve van o.a. salarisverwerking.

 

 

Competenties

Ondernemingszin
Verantwoordelijkheid
Leidinggeven
Mondelinge communicatie

Contactpersoon sollicitatie

HR Loket
HR-loket
0402083737
hrloket@a2samenwerking.nl

Contactpersoon vacature

Leo van den Blink
interim locatiemanager
06-54792518
leo.van.den.blink@valkenswaard.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op WerkenInZuidoostBrabant.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website