Jeugd- en gezinswerker Lokale ondersteuningsteam
Samenwerking Kempengemeenten

HBO   |   Maximaal €4537   |   Schaal 9   |   Regulier   |   Vast   |   24 - 36 uur
Solliciteer (t/m 11-6-2023)

Wil je bijdragen aan het gezond en veilig opgroeien van onze jeugdigen, door CJG+ te ontwikkelen? Heb jij een visie op jeugdhulp en wil je er samen met anderen voor zorgen dat we de goede richting in gaan? Past het jou om actief aan de slag te gaan voor de Kempische jeugd?


Centrum voor Jeugd en Gezin+ (CJG+) de Kempen is op zoek naar een collega om het team te komen versterken.
 
Jeugd- en gezinswerker Lokale ondersteuningsteam (24 – 36 uur) 

Waar kom je te werken?
CJG+ de Kempen is de uitvoeringsorganisatie van de jeugdwet voor de Samenwerkende Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. 


CJG+ de Kempen werkt voor alle gezinnen in de Kempen met een hulpvraag vanuit de jeugdwet. Onze teams bestaan uit HBO- opgeleide, SKJ-geregistreerde jeugd- en gezinswerkers die zoveel mogelijk aanvullend op het eigen netwerk en de omgeving van gezinnen, ondersteuning zelf uitvoeren en regisseren waar noodzakelijk. Indien noodzakelijk kunnen zij bovendien specialistische jeugdzorg inzetten.

 

Er zijn drie verschillende teams; Toegang, Lokaal Ondersteuningsteam en Kempenteam voor Jeugdhulp welke ondersteund worden door een staf waar onder meer een gedragswetenschapper deel van uitmaakt. Normaliseren en versterking van de eigen kracht zijn sleutelwoorden.

 

Deze teams samen zorgen voor alle ondersteuning binnen het vrijwillig kader van de jeugdwet; van intake tot risicovolle, complexe zaken en van opvoedondersteuning tot een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming, altijd gericht op aanvulling van de eigen mogelijkheden van inwoners. 

 

Wat ga je doen?
Onze opdracht wordt gevormd door het meerjarenbeleidskader Jeugdhulp in de Kempen, waarin het ‘dichtbij, in samenhang en effectief’ aanbieden en organiseren van jeugdhulp centraal staat.

 

De Jeugdhulpvragen die binnenkomen zijn zeer divers, waardoor de taken van de brede consulent jeugd kunnen variëren van het geven van voorlichting, het bieden van kortdurende on-dersteuning, het toeleiden naar specialistische jeugdzorg en casemanagement.

 

Denk onder andere aan taken op het gebied van:

 • Richten op opvoedkundige, relationele, materiële, individuele en maatschappelijke problemen van de kinderen en het gezin.
 • Versterken van de eigen kracht van het kind/ de jeugdige en zijn ouders/opvoeders; je focust op mogelijkheden en datgene dat al goed gaat en bouwt dit samen met de jeugdige en ouders verder uit en werkt daarbij nauw samen met andere professionals zoals het netwerk, verwijzers, veilig thuis, collega’s WMO, KempenPlus en zorgaanbieders.
 • Coördineren van de zorg en indien nodig een spilfunctie als casusregisseur.
 • Netwerken en je hebt kennis van het werk van de samenwerkingspartners zoals de specialistische zorgaanbieders, Veilig Thuis en de jeugdbescherming.
 • Toeleiden indien nodig naar specialistische zorg.
 • Preventief werken en waar mogelijk inzetten van sociale netwerkversterking.
 • Los laten waar mogelijk en door pakken indien nodig.
 • Samen met het gezin maken werken aan opgestelde doelen. 
 • Monitoren en evalueren van de ingezette (jeugd)hulp.
 • Preventief werken en waar mogelijk inzetten op sociale netwerkversterking.
 • Verder kijken dan de standaard oplossingen.
 • Een signalerende rol te aanzien van veiligheid en werken via de meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling, armoede. Bij situaties van directe onveiligheid stel je samen met het gezin, hun netwerk en betrokken professionals een veiligheidsplan op.

 

Wat breng je mee?
We zoeken jou, als je in het bezit bent van:

 • Een afgeronde HBO-opleiding, bv SPH, Pedagogiek.
 • In het bezit bent van een SKJ registratie.
 • Minimaal twee jaar ervaring in het werken met en in gezinnen met opvoed- en opgroeivragen.
 • Geschoold in systeem- en netwerkgericht werken en werken met competentie verho-gende strategieën is een must, het maken van een risico-taxatie en het opstellen van een veiligheidsplan is een pré.


En als je daarnaast veel te bieden hebt op de volgende onderwerpen:

 • Beschikken over een brede deskundigheid en een breed handelingsrepertoire.
 • Kennis van opvoeding- en gedragsproblemen en -stoornissen en pedagogiek.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving en de sociale kaart.
 • Het centraal zetten van de jeugdige/ het gezin en hun vraag. Daarbij ga je uit van de centrale vraag: wat moet er gebeuren voor de ontwikkeling en/of veiligheid van het kind?
 • Het ondersteunen en versterken van het gezin waar nodig. Daarbij neem je niet over.
 • Het opbouwen van een samenwerkingsrelatie met het gezin vanuit twee kernwaarden. Grenzen stellen (normatief, de wet) en met begrip voor het feit dat de gezinsleden ondersteuning nodig hebben.
 • Het overbruggen van belangentegenstellingen. Je overziet het grotere geheel en begrijpt de verschillende belangen op verschillende niveaus.
 • Kernachtig rapporteren.
 • Werken volgens de Kempische visie op jeugdhulp ‘Samen van transitie naar transformatie’.
 • Hebben van een onafhankelijke blik op ondersteuningsvragen en daarnaar handelen.

 

Naast wat je brengt, vragen we ook iets van wie je bent:
Je bent creatief en flexibel, hebt lef, bent snel, doortastend, beslist en vindt het vanzelfsprekend om voortdurend aan je eigen vakmanschap te werken. Je bent op je best als je kunt samenwerken en netwerken. Je houdt van vernieuwing en probeert ook graag zelf nieuwe dingen uit. Je durft kritische vragen te stellen en zegt ‘nee’ waar nodig. De digitale vaardigheden van jou zijn een vanzelfsprekendheid. Je vindt het interessant om zowel vragen van lichte aard als vragen die complexer zijn op te pakken. Je bent in staat om in hectische situaties overzicht te behouden, objectief te blijven en besluitvaardig op te treden. 

 

Wat bieden wij jou?
Een leuke, leerzame en inspirerende werkomgeving met gedreven enthousiaste collega’s die elkaar ondersteunen. Zekerheid en Variatie.

Je ontvangt een salaris van maximaal € 4.537,- bruto per maand (schaal 9 CAO gemeenten, peildatum 2 januari 2023) gebaseerd op een werkweek van 36 uur. Als je nog niet aan alle competenties voldoet kan het zijn dat je in een aanloopschaal wordt geplaatst.

 

Naast je salaris is er ook:

 • Een maandelijks individueel keuzebudget (IKB) van 17,05%. Dit budget kun je besteden zoals je wilt: bijvoorbeeld door extra vakantiedagen te kopen, een extra opleiding te doen of een uitkering in geld te kiezen. Wij hebben de mogelijkheid om een opleiding of e-learning te volgen die bij je past.
 • Een reiskostenvergoeding en een thuiswerkvergoeding per werkdag.
 • Intervisie met vakgenoten en de mogelijkheid om aan je SKJ registratiepunten te voldoen .
 • Een laptop en mobiele telefoon om je werk goed te kunnen doen.
 • Je start met een tijdelijke aanstelling van één jaar. Afhankelijk van je inzet, ontwikkeling, functioneren en mogelijkheden binnen het team is er uitzicht op een vast contract. Je standplaats is Bladel, je werkt door de hele Kempen. Hybride werken is voor ons normaal.


Solliciteren of meer weten?
Fijn dat je de tijd hebt genomen om deze vacaturetekst te lezen. Een functie gevuld met veel uitdaging en van te voren niet weten hoe jouw dag eruit komt te zien, Altijd leerzaam, soms lastig en ingewikkeld maar heel noodzakelijk! Ga jij deze uitdaging met ons aan? Al overtuigd? Stuur dan uiterlijk 11 juni 2023 je sollicitatie via deze website.


Wil je meer informatie over de functie en organisatie? Neem dan contact op met I. van Gils of Sandra van Leeuwen via 0497-745544. Wil je meer informatie over de procedure of arbeidsvoorwaarden, bel dan naar P&O op 088-4970999.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Competenties

Flexibiliteit
Creativiteit
Inlevingsvermogen
Netwerken
Samenwerken
Besluitvaardigheid

Contactpersoon sollicitatie

Sandra van Leeuwen
0497-745544
s.vanleeuwen@cjgplusdekempen.nl

Contactpersoon vacature

Vacatures GRSK Kempengemeenten
088 - 4970999
vacature@kempengemeenten.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op WerkenInZuidoostBrabant.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website