Leden rekenkamer
Gemeente Nuenen

WO, HBO   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   0 - 2 uur
Solliciteer (t/m 13-12-2023)

Leden rekenkamer gemeente Nuenen

 

De gemeenteraad van Nuenen is op zoek naar twee nieuwe leden voor de rekenkamer. Waaronder een voorzitter. Zie jij het als een uitdaging om een bijdrage te leveren aan het onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebeleid? Dan komen wij graag met jou in contact!

 

Wat doet de rekenkamer?

De rekenkamer is verantwoordelijk voor het doen van onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk gevoerde beleid. De rekenkamer bepaalt het onderzoeksprogramma, onderzoekt zelf of laat onder haar regie onderzoeken uitvoeren en brengt rapportages uit. Met de onderzoeken draagt de rekenkamer bij aan verbeteringen in het beleid én de uitvoering daarvan.

 

Het gewenste profiel

De gemeenteraad streeft naar een divers en gemengd team wat betreft achtergrond, kennis, ervaring en deskundigheid. We nodigen iedereen die zich herkent in onderstaand profiel uit om te reageren:

 • hbo+ / wo werk- en denkniveau;
 • analytisch vermogen in combinatie met een onafhankelijke en positief kritische instelling;
 • bestuurlijk en politiek strategisch inzicht en een brede maatschappelijke belangstelling;
 • ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van onderzoek (ervaring met rekenkameronderzoek is een pré);
 • affiniteit met lokale overheid;
 • in staat zijn om onderzoeksresultaten te vertalen naar een politiek-bestuurlijke context;
 • enige mate van flexibiliteit ten aanzien van beschikbaarheid.

 

Van een voorzitter wordt aanvullend gevraagd:

 • leidinggevende vaardigheden om de rekenkamer in positie te brengen én te houden;
 • het zijn van het eerste aanspreekpunt en contactpersoon voor de leden van de rekenkamer, de gemeenteraad, externe onderzoekers en de griffie(r);
 • het voeren van gesprekken met externe bureaus over de uitvoering en begeleiding van onderzoeken;
 • het verwerken van onderzoeksresultaten in rapportages voor de gemeenteraad met korte en heldere conclusies en aanbevelingen;
 • het toelichten van onderzoeksresultaten in een presentatie aan de gemeenteraad;
 • het (mede) bewaken van het budget dat de gemeenteraad ieder jaar voor de rekenkamer beschikbaar stelt.

 

Onafhankelijkheid

De rekenkamer van de gemeente Nuenen opereert en functioneert onafhankelijk. Dit vinden we belangrijk. Van de leden wordt dan ook verwacht dat zij geen functies hebben die aan onafhankelijke oordeelsvorming in de weg staan. Zo is het lidmaatschap van de rekenkamer niet verenigbaar met:

 • een ambtelijke functie bij de gemeente Nuenen;
 • een andere functie volgens artikel 81f van de Gemeentewet;
 • een functie bij een gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente Nuenen deelneemt, of
 • een functie bij een door de gemeente Nuenen gesubsidieerde organisatie of instelling.

 

Wat krijg jij hiervoor terug?

Werken voor de rekenkamer is een leuke en afwisselende nevenfunctie. Omdat de werkzaamheden voornamelijk buiten kantoortijd zullen plaatsvinden, is dit goed te combineren met ander werk. De benoeming door de gemeenteraad geldt in principe voor een periode van zes jaar. Daarna is eenmaal herbenoeming voor eenzelfde periode mogelijk.

 • Een lid van de rekenkamer krijgt per maand een vergoeding van € 200,-.
 • De vergoeding voor de voorzitter van de rekenkamer bedraagt maandelijks € 250,-.
 • Zowel de voorzitter als een lid maken bovendien aanspraak op reiskostenvergoeding.

 

Interesse?

Hebt u interesse in de functie van lid of voorzitter van de rekenkamer van de gemeente Nuenen dan ontvangen wij graag uw motivatiebrief en CV. Als u solliciteert voor de functie van voorzitter, geef dit dan duidelijk aan in uw brief. U kunt uiterlijk 13 december op deze vacature reageren door middel van een e-mail aan griffie@nuenen.nl.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffier, J. Oostdijk, via j.oostdijk@nuenen.nl of 06-14249013.

Contactpersoon sollicitatie

Jeroen van den Dungen
j.vandendungen@nuenen.nl

Contactpersoon vacature

Tom de Groot
Personeelsadviseur
(088) 1631326
t.de.groot@dienstdommelvallei.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op WerkenInZuidoostBrabant.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website