Drie leden voor de Rekenkamercommissie
Samenwerking A2 gemeenten

HBO   |   Regulier   |   Flexibel   |   0 - 36 uur
Solliciteer (t/m 6-6-2019)

                                        

De gemeenteraden van de gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende zoeken:

Drie leden voor de Rekenkamercommissie,

waaronder de voorzitter van de Rekenkamercommissie

 

De gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende werken op een groot aantal gebieden samen in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2.  Voor de Rekenkamercommissie is gekozen voor de constructie dat de drie gemeenten elk een eigen Rekenkamercommissie hebben, maar wel met dezelfde personele samenstelling. Door deze constructie kunnen er ook gezamenlijke onderzoeken worden verricht, bijvoorbeeld naar zaken in de GR SA2.

 

De Rekenkamercommissie bestaat uit drie leden, onder wie de voorzitter.

De gemeenteraden willen dat:

 • De leden de werkzaamheden verrichten met veel gevoel voor de bestuurlijke situatie en de regionale ontwikkelingen;
 • De Rekenkamercommissie zelf haar onderzoeks-agenda bepaalt, maar wel jaarlijks in overleg treedt met de gemeenteraad over onderwerpen die mogelijk interessant zijn;
 • De Rekenkamercommissie onderzoek op maat doet. Dit onderzoek mag door de Rekenkamercommissie worden uitbesteed, maar ook in eigen beheer worden gedaan;
 • De leden verder alle voorkomende werkzaamheden zelf uitvoeren (maken onderzoeksopzet, bepalen onderzoeksmethode, verslaglegging, secretariaat);
 • De onderzoeken uiteraard van goede kwaliteit zijn. Dit betekent niet dat elke onderzoek een doorwrocht rapport moet opleveren. Van belang is dat de uitkomsten gericht zijn op de toekomst en er bruikbare aanbevelingen worden gedaan.

 

Profiel

 • Gevoel voor en affiniteit met het bestuurlijk besluitvormingsproces en ervaring met gemeentefinanciën is een pré;
 • Enthousiasme voor de taakopvatting van de Rekenkamercommissie zoals hierboven beschreven;
 • Ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van beleids- en cijfermatig onderzoek;
 • Creatief in het vinden van manieren om de gemeenteraad te ondersteunen: in staat zijn een verbindende rol te spelen tussen de behoeften en wensen van de raad en de inzet van de Rekenkamercommissie;
 • Onderzoeksmethoden en gegevens kunnen afwegen en interpreteren om te komen tot realistische, objectieve en onafhankelijke beoordelingen;
 • Een onafhankelijke, integere en positief-kritische instelling;
 • In staat zijn om door te dringen tot de kern van vraagstukken van doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur;
 • Helder en duidelijk in het mondeling en schriftelijk formuleren van aanbevelingen ter verbetering daarvan;

De voorzitter geeft leiding aan de Rekenkamercommissie en is het “boegbeeld” van de Rekenkamercommissie.

 

De leden van de Rekenkamercommissie krijgen voor de werkzaamheden een vergoeding van € 175,- per vergadering. De voorzitter krijgt een vergoeding van € 215,- per vergadering.

Voor eventuele onderzoeks-werkzaamheden geldt een vergoeding van € 60,- per uur.

Deze bedragen zijn all-in.

 

Benoeming van de leden vindt plaats door de gemeenteraden. Voorafgaand aan de benoeming dient een VOG te worden overlegd.

 

Voor meer informatie over de inhoud van de functies en de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met de griffier van de gemeente Valkenswaard, mevr. drs. C. Miedema (040 – 2083407).

 

Sollicitaties kunnen tot 31 mei 2019 gericht worden aan:

Gemeente Valkenswaard

o.v.v. sollicitatie Rekenkamercommissie

t.a.v. mevr. drs. C. Miedema, raadsgriffier

Postbus 10.100

5550 GA Valkenswaard

 

Of per mail via cobie.miedema@valkenswaard.nl

 

In de sollicitatie aangeven of u lid en/of voorzitter van de Rekenkamercommissie wilt worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenties

Integriteit
Verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid
Analytisch vermogen
Klantgerichtheid
Mondelinge communicatie
Omgevingsbewustzijn
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Initiatief
Nauwkeurigheid
Plannen en organiseren

Sollicitatieformulier

Heb je een account op WerkenInZuidoostBrabant.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website