Lid Team Ruimtelijke Kwaliteit
Gemeente Nuenen

WO, HBO   |   Regulier   |   Flexibel   |   0 uur
Solliciteer (t/m 22-9-2019)

In Nuenen werkt het college met een onafhankelijke adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. In verband met het vertrek van de huidige landschapsarchitect zijn wij per 29 oktober 2019 op zoek naar een nieuw lid voor het Team Ruimtelijke Kwaliteit Landschapsarchitectuur.

 

Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK)

Het TRK is een onafhankelijke adviescommissie van het college. Het TRK bestaat uit deskundigen op het gebied van architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw, inrichting openbare ruimte, woonkwaliteit, toegankelijkheid, duurzaamheid, kunst en cultuur, cultuurhistorie, monumentenzorg en de historie van Nuenen. De leden van de commissie spelen een belangrijke rol in het streven om de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving van Nuenen op hoog niveau te houden. In workshopachtige sessies prikkelt het TRK de ontwerpers om tot het beste ontwerp te komen. Het team denkt al in een vroeg stadium mee over de inrichting van het gebied. Dat is erg belangrijk voor een goed totaaladvies. De commissie bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De commissie heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over:

  • Ruimtelijke kwaliteitsaspecten van in voorbereiding zijnde structuurvisies, bestemmingsplannen, stedenbouwkundige plannen, landschapsplannen, beeldkwaliteitsplannen en andere relevante beleidsstukken;
  • Stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische ontwikkelingen die van belang zijn voor de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente;
  • De selectie en inschakeling van architectenbureaus, stedenbouwkundige bureaus of andere externe bureaus bij planontwikkelingen die invloed hebben op de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente;
  • Ontwikkeling en concretisering van het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid.

 

Wat ga je doen?

  • Als lid van het TRK breng je advies uit aan burgemeester en wethouders op het gebied van landschap;
  • Je bent betrokken bij grote complexe bouwplannen waarover je inhoudelijk kunt adviseren;
  • Het TRK is op even weken op dinsdagmiddag beschikbaar, maar komt per jaar ongeveer zes tot twaalf keer bij elkaar.
     

Wat kun jij?

Je hebt een relevante opleiding en hebt ervaring op het gebied van landschapsarchitectuur. Je kent de beroepspraktijk, communiceert goed en bent bereid je te verdiepen in het ruimtelijk beleid van Nuenen. Goede kennis van het dorp is onontbeerlijk. Daarnaast beschik je over de nodige overtuigingskracht. Je bent niet persoonlijk of professioneel betrokken bij de te beoordelen bouwplannen.

 

Wat bieden wij?

Verantwoordelijk en maatschappelijk relevant werk in een informele organisatie die hoge eisen aan je stelt. De vergoeding bedraagt € 82,60 per uur. Deze vergoeding is gebaseerd op de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente Nuenen.

Contactpersoon sollicitatie

Steffy Gevers
P&O-adviseur
(088) 1631 327
s.gevers@dienstdommelvallei.nl

Contactpersoon vacature

Gerard-Jan Andriessen
Senior Beleidsmedewerker
040-2631648
g.andriessen@nuenen.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op WerkenInZuidoostBrabant.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website