Projectleider digitalisering
Provincie Noord-Brabant

WO   |   Tussen €3403 en €4862   |   Schaal 11   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 25-9-2019)

Het leven is goed in het Brabantse land. Bij de provincie Noord-Brabant zetten we ons dagelijks in om te zorgen dat dit ook geldt voor de toekomst. Samen werken we aan een mooier, toekomstbestendig en een duurzaam Brabant. Ga jij voor resultaat, ben je ondernemend, heb je affiniteit met digitaliseringsvraagstukken en bovenal: werk je graag vol trots mee aan een nog beter Brabant? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Uitdaging:

De digitalisering van de economie en samenleving van Brabant zorgt voor nieuwe uitdagingen en kansen voor Brabant. In de ‘Strategische verkenning: Brabant digitaliseert’ van april 2018 zijn vier beleidsambities geformuleerd waar we samen met onze netwerkpartners aan werken om Brabant klaar te maken voor de digitale transitie.

 

 • Het versnellen van maatschappelijke transitieopgaven in Brabant op het gebied van energie, voedsel, zorg, veiligheid en mobiliteit door middel van proactief inzetten van digitale technologieën in deze opgaven, en zo Brabant als ‘Smart Region’ op de kaart te zetten;
 • Het versterken en verder uitbouwen van een koploperpositie in de nieuwe dataeconomie in Brabant, door samenwerkingen rondom data in Brabantse topsectoren te faciliteren, innovatief digitaal ondernemerschap te bevorderen en digitaal talent op te leiden en aan te trekken;
 • Het bewaken van de open optimale connectiviteit in Brabant, door het monitoren van de uitrol van NGA netwerken door de markt, en het bevorderen van de realisatie van een ‘BrabantRing’;
 • Het intensiveren van de inzet op provincie-interne digitalisering om het digitale voorzieningen niveau ‘fit for future’ te maken in het licht van de hogere eisen op het gebied van informatieveiligheid, privacy, gegevensbescherming, één overheid, e-dienstverlening, digitaal werken en datamanagement.

 

Binnen de provincie Noord-Brabant zien we digitalisering als een rode draad door de verschillende beleidsopgaven heen. Daarom is er een interdisciplinair aanjaagteam ingericht. Het team bestaat uit 8 personen.

 

Wat ga je doen?

Het team Digitalisering faciliteert de inhoudelijke beleidsopgaven op het gebied van digitaliseringsvraagstukken. Vanuit het programma Digitalisering voelen we ons ‘systeemverantwoordelijk’ voor een provincie die de kansen en opgaven van digitalisering ter hand neemt.

 

 • Je wordt verantwoordelijk voor de cross-over mobiliteit en digitalisering. Samen met de collega’s binnen het beleidsveld van mobiliteit en een I-adviseur zorg je voor de invulling van digitalisering bij de transitieprocessen, die bij mobiliteit worden beoogd.
 • In de cross-over met sociale veerkracht ben je verantwoordelijk voor het thema ‘digitale inclusie’. Denk hierbij aan het organiseren van netwerktafels, schrijven van beleid en het opzetten van een monitor in samenwerking met het CBS rondom digitale vaardigheden.
 • Samen met jouw collega’s binnen het aanjaagteam bepaal je de koers en inzet vanuit het team. Een onderdeel hiervan is het communicatiemodel dat fungeert als uitgangspunt van hoe het aanjaagteam Digitalisering werkt.
 • Daarnaast ben je altijd in gesprek met beleidsinhoudelijke programma’s om nieuwe cross-overs te maken en digitalisering als middel aan te bieden om maatschappelijke opgaven te versnellen. Daarbij is het belangrijk om kennis en ervaring ook van buiten het provinciehuis erbij te halen.
 • Je bent achtervang voor je collega’s in het team, en allround en flexibel inzetbaar. Bovendien werk je hands on mee met de opdrachten die binnen het team moeten worden opgepakt.

De uitvoering vindt vaak plaats in nauwe samenwerking met externe (uitvoerings-)partners.

 

Je overziet trends en ontwikkelingen – waarbij jij je baseert op een sterk netwerk - en weet die effectief naar beleid en programmering te vertalen. Je bent in staat de omzetting van beleid naar uitvoering slagvaardig te coördineren en te bewaken. Je bent daarbij adviseur voor management en bestuur.

Je werkt nauw samen met collega’s die de andere uitvoeringsprogramma’s onder hun hoede hebben.

 

Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt ervaring met beleidsontwikkeling en beleidsprogrammering. Je bent in staat om trends en kansen te signaleren en digitalisering in beleidsprogramma’s aan te jagen en te faciliteren;
 • Je bent in staat om anderen te overtuigen en mee te nemen in de snel veranderlijke wereld van digitalisering. Daarbij ben je een spil in de organisatie en bouw je gemakkelijk (nieuwe) relaties op, zowel in het provinciehuis als daarbuiten;
 • Je hebt affiniteit met het thema digitalisering en je kunt dit thema plaatsen in de beleidscontext van de provincie Noord-Brabant;
 • Je bent een conceptueel denker die ook de vertaalslag naar concrete projecten en programmering binnen het team digitalisering kan maken. Bovendien bewaak je de integraliteit;
 • Je bent zelfstandig met een groot gevoel voor eigenaarschap;
 • Je kunt je schriftelijke en mondeling goed uitdrukken, je beschikt over een vlotte pen en schrijft GS-dossiers;
 • Je bent proactief, stressbestendig en robuust.
 • Kennis van en ervaring met de mogelijkheden en het gebruik van data zijn een pre. Je kent de relevante partijen in het netwerk en/of bent in staat snel een relevant netwerk op te bouwen.

 

Je bent daarnaast:

 • Analytisch sterk: je beleidsvoorstellen zijn stevig geworteld in feiten en cijfers en je weet die adequaat te verzamelen en te analyseren.
 • Conceptueel sterk; dit betekent dat je in staat bent om grote lijnen en verbanden te zien en te overzien en verbindingen te leggen tussen diverse, cross-sectorale disciplines.
 • Contactueel sterk; je bent een goede communicator en in staat op alle (bestuurlijke) niveaus, in- en extern, te acteren.
 • Een verbinder en motivator: je bent in staat bij te dragen aan de gezamenlijke (team)verantwoordelijkheid. Je weet anderen mee te nemen en brengt hen in positie. Je weet daarbij te schakelen met directe collega’s, maar ook met andere beleidsvelden gericht op multidisciplinaire beleidsvorming
 • Een effectief netwerker; je weet anderen (intern en extern) te vinden en zij jou.
 • Resultaatgericht. Niet alleen denken, maar ook doen zonder dat je daarbij zelf teveel in de uitvoering gaat zitten.

 

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 32-36 uur per week in schaal 11. Het salaris bedraagt minimaal € 3.403,49 en maximaal € 4.862,16 bruto per maand bij een volledige werkweek. Hoogte is afhankelijk van ervaring.

 

Het betreft een structurele functie voor onbepaalde tijd. Je start met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar, die in het geval van goed functioneren wordt omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

De provincie Noord-Brabant kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor meer informatie over het werken bij de provincie, zie het kopje 'over ons'.

 

Geïnteresseerd en solliciteren?

Geïnteresseerd in deze functie? Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Marcel Thaens (Opdrachtgever digitalisering en CIO), bereikbaar via: T: 06-18303005, M: mthaens@brabant.nl.

Vragen over de sollicitatieprocedure kun je richten aan: naar Senta Schiffeleers, bereikbaar via: T: 06-52794340, M: sschiffeleers@brabant.nl.

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 7 of 14 oktober 2019.

Contactpersoon sollicitatie

Senta Schiffeleers
H-manager
Sschiffeleers@brabant.nl

Contactpersoon vacature

Marcel Thaens
chief information officer
06-18303005
MThaens@brabant.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op WerkenInZuidoostBrabant.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website