Lid rekenkamercommissie Best en Waalre
Gemeente Waalre

WO   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   0 - 36 uur
Solliciteer (t/m 10-4-2020)

Best en Waalre zoeken een nieuw lid voor de rekenkamercommissie

 

De rekenkamercommissies doen onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van onderdelen van het gemeentelijke beleid. Daarmee leveren ze een constructieve bijdrage aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeenten Best en Waalre.

 

De rekenkamercommissies van Best en Waalre werken samen, hebben dezelfde samenstelling, maar zijn onafhankelijk van elkaar. Onderzoeken worden voor iedere gemeente apart uitgevoerd. Onderzoeken worden meestal zelf uitgevoerd door de leden, maar soms ook uitbesteed. De rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden.

 

Wie zoeken wij?

Een enthousiaste collega, een aanvulling op ons team, die de ambitie deelt om een bijdrage te leveren aan het leerproces van beide gemeenten; iemand die

belangstelling heeft voor en een visie heeft op de ontwikkeling van het (lokaal) openbaar bestuur;
gevoel heeft voor politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen;
een academisch werk- en denkniveau heeft en beschikt over analytische- en onderzoeksvaardigheden;
kennis heeft op het gebied van public governance;
onderzoeksresultaten op heldere en vernieuwende wijze kan vertalen en presenteren.

 

Uiteraard bent je bereid de reguliere vergaderingen bij te wonen (en voor te bereiden) en samen met de twee andere leden 1 tot 2 onderzoek(en) per gemeente per jaar op te leveren.

 

Praktische informatie

De vergaderingen vinden maandelijks plaats, afwisselend in Waalre en in Best. De rekenkamercommissie verzorgt zelf het secretariaat.

Er is een vaste vergoeding per bijeenkomst en een vergoeding voor onderzoekskosten voor het zelf uitvoeren van onderzoek. Ook reiskosten worden vergoed. Voor de benoeming wordt van de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag verlangd. De kandidaat wordt benoemd voor de resterende duur van de raadsperiode (t/m maart 2022).

 

Meer informatie?

Neem dan contact op met de voorzitter, Jan van den Heuvel (06-22932754). De werkwijze (waaronder vergoedingen) van de rekenkamercommissies vindt u op de websites van de gemeenteraad van Best of van Waalre.

 

Solliciteren

U kunt rechtstreeks via de site www.werkeninzuidoostbrabant.nl solliciteren.

De sluitingsdatum is op vrijdag 10 april.

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 7 mei 2020 in Best. Een eventueel tweede gesprek is op woensdag 13 mei in Waalre.

De selectiecommissie bestaat uit de beide zittende leden van de rekenkamercommissies en de raadsgriffiers van Best en Waalre

Competenties

Integriteit
Analytisch vermogen
Oordeelsvorming
Visie
Omgevingsbewustzijn
Besluitvaardigheid
Resultaatgerichtheid

Contactpersoon sollicitatie

Ard Gerrits
Raadsadviseur
0499 – 360375
a.gerrits@gembest.nl

Contactpersoon vacature

Ard Gerrits
Raadsadviseur
0499 – 360375
a.gerrits@gembest.nl

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op WerkenInZuidoostBrabant.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website