adviseur Omgevingswet ruimtelijk domein
Provincie Noord-Brabant

WO   |   Tussen €3506 en €5008   |   Schaal 11   |   Regulier   |   Vast   |   32 - 36 uur
Solliciteer (t/m 28-7-2020)

Het leven is goed in het Brabantse land. Bij de provincie Noord-Brabant zetten we ons dagelijks in om te zorgen dat dit ook geldt voor de toekomst. Samen werken we aan een mooier, toekomstbestendig en een duurzaam Brabant. Ga jij voor resultaat, ben je ondernemend, heb je affiniteit met maatschappelijk vraagstukken en bovenal: werk je graag vol trots mee aan een nog beter Brabant? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Uitdaging:

De provincie Noord-Brabant staat voor een aantal grote maatschappelijke opgaven: Energietransitie, Klimaatadaptatie, Duurzame verstedelijking, Circulaire Economie en de transitie van de landbouw.  Opgaven die een beroep doen op de beperkte fysieke ruimte en van grote invloed zijn op het leven van Brabantse burgers en ondernemers. Een zorgvuldige afweging van belangen, met het oog op het toevoegen van kwaliteit, is hiervoor noodzakelijk.

 

In 2021 zal naar verwachting de Omgevingswet in werking treden. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur, cultureel erfgoed en water. Het bestaande stelsel van milieu- en ruimtelijke regels wordt door de invoering van de Omgevingswet, en in het verlengde hiervan de provinciale Omgevingsverordening, dan ook volledig herzien. Met deze herziening wordt gestreefd naar het vergroten van het inzicht in het omgevingsrecht, een samenhangend benadering van de leefomgeving, het mogelijk maken van het leveren van maatwerk en een sneller en beter besluitvormingsproces.

 

De herziening van het stelsel heeft ook consequenties voor de wijze waarop vanuit de provinciale organisatie de advisering, begeleiding en beoordeling van initiatieven plaats vindt. Meer dan in het verleden zal bij de realisatie van de maatschappelijke opgaven en borging van de provinciale belangen -zoals beschreven in de Omgevingsvisie- de onderbouwing en motivering van de initiatieven centraal staan. Het gaat dan o.a. om een integrale benadering en maatwerk (breed, rond en diep kijken) gericht op het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit in Brabant.

 

Het team Uitvoering WRO zoekt een ervaren en enthousiaste collega die mede vorm en inhoud kan geven aan de hiervoor noodzakelijke belangenafweging. Een collega die kan werken op het raakvlak van de planologische afweging enerzijds en de juridische borging anderzijds. Een adviseur Omgevingswet ruimtelijk domein die in een vroegtijdig stadium van initiatieven op een flexibele en creatieve manier –maar met een rechte rug- kan acteren in het proces van co-creatie en participatie. Een mooie uitdaging dus!

 

Wil jij jouw kennis en ervaring binnen de Ruimtelijke ontwikkeling verbreden door het werken bij de provincie Noord-Brabant, dan nodigen wij jou graag uit ons team te komen versterken.

 

Wat ga je doen

 • Je adviseert en begeleidt projecten/processen/plannen van derden vanuit het perspectief van de provinciale ruimtelijke belangen;
 • Je coördineert de beoordeling van ruimtelijke initiatieven op basis van het provinciale beleid;
 • Je adviseert het provinciaal bestuur over de ruimtelijke initiatieven en de daarbij behorende planologische procedures;
 • Je bent verantwoordelijk voor een, in gezamenlijk af te spreken, (deel)taak of kennisdomein binnen het vakgebied Ruimtelijke Ontwikkeling;
 • Je levert inhoudelijke bijdragen ten behoeve van provinciale ruimtelijke initiatieven en beleidsontwikkeling;
 • Je bent aanspreekpunt voor gemeenten, burgers en collega’s op het (provinciale) gebied van de Ruimtelijke ontwikkeling;
 • Je helpt mee de overgang van de Wet op de ruimtelijke ordening naar de Omgevingswet vorm te geven.

 

Wat verwachten we van jou?

 • Afgeronde academische opleiding Planologie of door werkervaring bereikt niveau;
 • Ruime kennis, ervaring en affiniteit met de Omgevingswet, het beleidsveld Ruimtelijke ontwikkeling, en aanpalende wetgeving zoals WABO. Juridische kennis en ervaring binnen het ruimtelijk domein is een pré;
 • Omgevingsbewust en in staat de doorsteek te maken met andere opgaven, binnen en buiten de fysieke leefomgeving;
 • Kennis en ervaring met werkvormen en –processen (ontwerpende benadering, multiple gain approach, design thinking, etc.) ten behoeven va de ruimtelijke vertaling van (complexe maatschappelijke) opgaven;
 • Je toont initiatief, bent ondernemend en weet vertrouwen te wekken en draagvlak te realiseren;
 • Je bent communicatief ingesteld, kunt goed ‘schakelen tussen binnen en buiten’, en omgaan met verschillende belangen;
 • Je bent flexibel en in staat om op verschillende dossiers tegelijk te opereren;
 • Je beschikt over een goede antenne voor politiek-bestuurlijke processen en weet daarin het college adequaat te adviseren;
 • Kennis van en/of interesse in digitale processen/applicaties in het ruimtelijke domein is een pré.

 

Geïnteresseerd en solliciteren? 

Enthousiast geworden en heb je zin in deze uitdagende functie?

Reageer dan met brief en CV naar Fred Schippers (H-Manager ROW1), fschippers@brabant.nl en geef daarin aan waarom je deze functie graag wilt vervullen. Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Peter van Beek, Projectleider Uitvoering WRO, T 06-55686604, M Pvbeek@brabant.nl.

 

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie op schaalniveau 11 voor 32 - 36 uur per week. Het salaris bedraagt minimaal € 3.506,28 en maximaal € 5.008,99 bruto per maand bij een volledige werkweek.

 

De provincie Noord-Brabant kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor meer informatie over het werken bij de provincie Noord-Brabant, zie ook het kopje 'over ons’.

 

De sollicitatiegesprekken lopen in eerste instantie via Teams of Skype

 

Contactpersoon sollicitatie

Fred Schipperes
H-manager
06-18303480
fschippers@brabant.nl

Contactpersoon vacature

Peter van Beek
06-55686604
pvbeek@brabant.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op WerkenInZuidoostBrabant.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website