Jeugd- en gezinswerker
Samenwerking Kempengemeenten

HBO   |   Maximaal €4008   |   Schaal 9   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   24 uur
Solliciteer (t/m 20-8-2020)

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening is per 1 juli 2019 een nieuwe afdeling van de Samenwerking Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Bijzondere Bijstand van de Participatiewet, Sociaal Raadsliedenwerk, Schuldhulpverlening, Minimabeleid, Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp. 

 

Bij deze afdeling, staat het belang van mensen (cliënten, medewerkers en inwoners) op nummer één. We zetten cliënten in hun kracht en bieden de benodigde ondersteuning en dienstverlening daarbij. We zijn trots op alle resultaten die we daarbij kunnen bereiken in het Sociaal Domein van de Kempen.

 

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerkende Kempengemeenten zoekt diverse collega’s voor het cluster Jeugdhulp.

 

We bieden een dynamische werkomgeving met leuke teams waar ruimte is om met elkaar verder te leren en te bouwen aan een goed functionerende afdeling binnen het Sociaal Domein. Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Wij bieden jou graag die nieuwe werkkring. Bij ons werk je voor meerdere gemeenten tegelijk!

 

Voor het cluster Jeugdhulp (CJG+) zijn wij op zoek naar 

 

Jeugd- en gezinswerker Lokaal ondersteuningsteam 24 uur

 

 

Het Lokaal ondersteuningsteam (LOT) is een onderdeel van het CJG+ de Kempen. Samen met het Kempenteam (KTJ) voor complexe Jeugdhulp of team Toegang werk je voor alle gezinnen in de Kempen met een hulpvraag. In veel gevallen kan het CJG+ de Kempen zelf ondersteuning bieden, in andere gevallen begeleid je cliënten in hun traject bij een specialistische jeugdhulpaanbieder of zoek je je weg in het voorliggende veld. In je dagelijkse werk ben je constant bezig met leggen van puzzels en het begeleiden van gezinnen op weg naar zelfredzaamheid.

 

Jouw taken…

De vragen die binnenkomen zijn zeer divers, waardoor de taken van de brede consulent jeugd kunnen variëren van het geven van voorlichting, het bieden van (kortdurende) ondersteuning, het toeleiden naar specialistische jeugdzorg en casemanagement.

De volgende aspecten vinden wij belangrijk in de dagelijkse uitvoering van je werk:

 • Je richt je op opvoedkundige, relationele, materiële, individuele en maatschappelijke problemen van de kinderen en het gezin; 
 • Je versterkt de eigen kracht van het kind/ de jeugdige en zijn ouders/opvoeders; je focust op mogelijkheden en datgene dat al goed gaat en bouwt dit samen met de jeugdige en ouders verder uit en werkt daarbij nauw samen met andere professionals zoals het netwerk, verwijzers, veilig thuis, collega’s WMO, KempenPlus en zorgaanbieders;
 • Je coördineert de zorg en hebt indien nodig een spilfunctie als casusregisseur;
 • Je bent een netwerker en je hebt kennis van het werk van de samenwerkingspartners zoals de specialistische zorgaanbieders, Veilig Thuis en de jeugdbescherming;
 • Je leidt indien nodig toe naar specialistische zorg;
 • Preventief werken en waar mogelijk inzetten van sociale netwerkversterking.
 • Je hebt het lef om los te laten waar mogelijk en door te pakken indien nodig is.
 • Maken van gezinsplannen en rapportages.
 • Geven van vertrouwen, werken vanuit commitment, niet overnemen maar hebben van een activerende rol en een verbinder zijn;
 • Hebben van een signalerende rol ten aanzien van veiligheid en werken via de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

De functie-eisen…

 • Beschikken over een brede deskundigheid en een breed handelingsrepertoire.
 • Relevant Hbo-diploma.
 • Ingeschreven in het kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
 • Werken volgens de Kempische visie op jeugdhulp ‘Samen van transitie naar transformatie’.
 • Proactief  verstrekken van informatie en advies.
 • In staat zijn om problematiek op alle leefdomeinen binnen een gezin te signaleren.
 • Hebben van een onafhankelijke blik op ondersteuningsvragen en daarnaar handelen.
 • In staat zijn om integraal samen te werken, ook gezien de Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 • Meedenken over uniformiteit in de vraagverheldering/methodieken.
 • Voldoen aan de kwaliteitseisen van de Jeugdwet.
 • In staat zijn de brede zorgvraag te duiden en direct om te zetten in bijbehorende acties.
 • Hebben van kennis van de Kempische en lokale sociale kaart of deze snel eigen kunnen maken.

 

Voor de jeugd- en gezinswerker van het LOT zijn de aanvullende functie-eisen:

 • Grondige en actuele kennis van (ortho)pedagogiek en ontwikkelingspsychologie (op HBO of post-HBO niveau).
 • Minimaal twee jaar ervaring in het werken met en in gezinnen met opvoed- en opgroeivragen.
 • Geschoold in systeem- en netwerkgericht werken en werken met competentie verhogende strategieën is een must, het maken van een risico-taxatie en het opstellen van een veiligheidsplan is een pré.
 • Ervaring in het werken met meerzijdige partijdigheid (bijvoorbeeld bij (v)echtscheiding).
 • Aantoonbaar bezig met bij- en nascholing op het gebied van actuele hulpverleningsmethoden op het gebied van opvoeden en opgroeien.

 

Indien je al ervaring hebt opgedaan in het werken volgens het dienstverleningsmodel in de Kempen is dat een pre.

 

Jouw persoonlijkheid…

Je bent creatief, hebt lef, voelt je verantwoordelijk, beslist en vindt het vanzelfsprekend om voortdurend aan je eigen vakmanschap te werken. Je bent op je best als je kunt samenwerken en netwerken en past je makkelijk aan als de situatie daarom vraagt. Je houdt van vernieuwing en probeert ook graag zelf nieuwe dingen uit. Intercollegiale coaching is een manier van samenwerking en vergroting van deskundigheid die bij jou past, zowel het zelf coachen als jezelf laten coachen op die gebieden waarin je je nog moet ontwikkelen.

 

Ons aanbod…

Het takenpakket is indicatief gewaardeerd in profiel dienstverlener A met functionele schaal 9. Je ontvangt een salaris van maximaal € 4.008, - bruto per maand (schaal 9 CAO gemeenten) gebaseerd op een werkweek van 36 uur. Voldoe je nog niet aan alle functie-eisen, dan start je in aanloopschaal 8. Naast je salaris is er een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto salaris. Dit budget kun je besteden zoals je wilt; bijvoorbeeld door extra vakantiedagen te kopen of door een uitkering in geld te kiezen.

 

Je start met een tijdelijke arbeidsovereenkomst tot 31-12-2020. Afhankelijk van je inzet en doorgemaakte ontwikkeling wordt beoordeeld of dit vervolgens wordt omgezet naar een vervolg arbeidsovereenkomst. Je standplaats is Bladel.

 

Interesse?

Heb je interesse in deze functie, reageer dan uiterlijk 20 augustus 2020 door je CV met motivatie te sturen via onderstaand inschrijfformulier of via de post aan de afdeling P&O de Kempen, p/a Postbus 11, 5540 AA Reusel. Houd er rekening mee dat (i.v.m. de vakantieperiode) gesprekken plaatsvinden op vrijdag 28 augustus 2020.

Voor  inhoudelijke informatie kun je terecht bij Sylvia Sanders, afdelingsmanager  Maatschappelijke Dienstverlening, via telefoonnummer 0497-745544. Voor procedurele vragen kun je bellen met P&O de Kempen, telefoon 0497-650640.

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Competenties

Verantwoordelijkheid
Creativiteit
Netwerken
Samenwerken

Contactpersoon sollicitatie

Vacatures Kempengemeenten
0497-650640
vacature@kempengemeenten.nl

Contactpersoon vacature

Sylvia Sanders
0497-745544
s.sanders@kempengemeenten.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op WerkenInZuidoostBrabant.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website