Teamleider Ruimte bij Regie & Ontwikkeling
Gemeente Best

WO   |   Maximaal €5872   |   Schaal 12   |   Regulier   |   Vast   |   32 - 36 uur
Solliciteer (t/m 24-5-2021)

Best is een ambitieuze gemeente in Zuidoost Brabant. Eén van de slimste regio’s van de wereld. In Best is het goed wonen en werken en de bereikbaarheid met alle vervoersmogelijkheden is door de ligging bij de A2, de A58, A50 en een eigen station optimaal. Als gemeente werken we graag voor én samen met onze inwoners, bedrijven en andere organisaties. De juiste dingen doen op een efficiënte manier, daar werken we aan. We doen dit met ongeveer 250 medewerkers, die elkaar kennen en makkelijk weten te vinden. Het werken bij onze gemeente is gevarieerd en biedt veel ruimte voor eigen inbreng. Dit geeft plezier in ons werk.

 

In 2020 is met inbreng vanuit de totale organisatie een plan gemaakt om ons werk nog beter te kunnen doen. Onderdeel van dit plan is het toevoegen van een teamleidersfunctie aan onze organisatiestructuur. De meeste posities zijn ingevuld, maar er ligt nog een kans om bij ons aan de slag te gaan als

 

Teamleider Ruimte Regie & Ontwikkeling

 

v/m (32-36 uur per week)

 

 

Waar kom je te werken?

De afdeling Regie en Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het (strategisch) beleid voor sociale, economische, maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de ontwikkeling van (woning)bouwlocaties in de gemeente Best.

 

De afdeling wordt geleid door een afdelingsmanager en 2 teamleiders, een meer gericht op ruimte en één meer gericht op sociaal – maatschappelijk terrein.

 

Wat houdt de functie in?

 • Je geeft direct, coachend en faciliterend leiding aan ongeveer 20 medewerkers. Dit betekent dat je de HR-gesprekscyclus, werkoverleg, verzuimbegeleiding en overige hrm-taken van jouw team voor je rekening neemt.
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en integraliteit van advisering door medewerkers van jouw team, bezien vanuit de totale afdeling. Je spart en denkt mee met de (beleids)medewerkers, projectleiders en projectmedewerkers en voert samen met hen het overleg met de portefeuillehouders.
 • Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van jouw team, stuurt op capaciteit(sverdeling) en bijbehorende middelen.
 • Je bent ambtelijk opdrachtgever van een aantal projecten binnen jouw team.
 • Je hebt een voortrekkersrol bij de implementatie van de Omgevingswet.
 • Je vervangt zo nodig je collega teamleider.  

 

Wie zoeken wij?

Een collega met leidinggevende capaciteiten…

Voor de functie zijn we op zoek naar een leidinggevende die zichzelf goed kent, die reflecteert op eigen kracht en ontwikkeling(sbehoefte). Naar een teamleider die haar of zijn medewerkers en andere collega’s ook goed leert kennen, onder andere door het herkennen en benoemen van verbale én non-verbale signalen. Dat vraagt om interesse in de ander en die interesse koppelen aan vragen stellen - soms ook lastige - naar behoeften, verwachtingen, motieven en gevoel van mensen. En vervolgens laten zien dat je met die informatie ook echt iets doet in acties die volgen. Je bent daarmee een leidinggevende die gericht helpt in werk en ontwikkeling en die mensen met elkaar kan verbinden.
 

Tegelijkertijd is heel duidelijk durven zijn naar medewerkers, ook als dat niet leuk of gemakkelijk is, een essentiële eigenschap van de man of vrouw die we zoeken. Ook in dit opzicht moet je er echt staan. In verschillende situaties wordt sturing van jou gevraagd, moeten knopen worden doorgehakt, grenzen worden aangegeven, moet je stevige feedback geven en keuzes maken waarmee, zeker in eerste instantie, heel merkbaar wordt dat jij ook echt de leider bent van het team. De mensen waarmee je veel samenwerkt, moet je dus ook scherp durven aanspreken op houding en gedrag.

 

… met lef

Jij durft een beslissing te nemen, ook als je nog onvoldoende informatie hebt om een veilige keuze te kunnen maken. Natuurlijk probeer je meer en betere informatie te krijgen, maar je hakt wel knopen door. Je bent sowieso proactief om informatie te verkrijgen en maakt daarbij ‘gebruik’ van adviseurs die je hierin kunnen bijstaan, zoals de financieel adviseur en de P&O-adviseur.

Als het erop aankomt durf je je eigen standpunt duidelijk te maken en te verdedigen.

Je durft je nek uit te steken om een probleem aan de orde te stellen, een verandering te bewerkstelligen, ook al weet je dat je inbreng op kritiek of weerstand kan stuiten.

Als het écht nodig is om af te wijken van de geldende richtlijnen en standaardprocedures dan wacht je niet af en onderneem je actie. Achteraf kun en wil je verantwoorden waarom je zo hebt gehandeld.

 

… die verbindt

Als ‘tussenmanager’ zit je continu in een spagaat. Je wilt je medewerkers ontwikkelen, ze daar rust en ruimte voor bieden, en tegelijkertijd wordt er om resultaten gevraagd vanuit de organisatie. Je weet dat dit spanningsveld er bij hoort en het geeft je energie hier telkens weer de juiste balans in te vinden.

 

en bestuurlijk sensitief is. 

Je beseft dat je werkt in een politieke omgeving met politieke opdrachtgevers. Je zorgt voor onafhankelijke taakinvulling waarbij echter de politieke sturing in de besluiten duidelijk wordt meegenomen en eventueel verantwoord. Je beseft dat de bestuurlijk opdrachtgever zijn verantwoordelijkheid heeft jegens inwoners en de rest van het bestuur en faciliteert hem of haar hierin. 

 

Ben jij degene die wij zoeken?

Om deze functie goed te kunnen uitvoeren, beschik je naast bovenstaande eigenschappen over:

 • een WO werk- en denkniveau;
 • kennis van het ruimtelijke domein. Ook van aanpalende werkterreinen dan wel zich dit op onderdelen snel eigen kunnen maken;
 • ervaring in een leidinggevende functie;
 • het vermogen om inhoudelijk mee te denken en te structureren, te reflecteren en kritische vragen te stellen, zonder diepgaande kennis te hebben van een vakgebied;
 • inzicht in overheidsfinanciën en grondexploitaties om zo verantwoord om te gaan met beschikbare budgetten;
 • inzicht in beleidsprocessen en in staat om op beleidsniveau leiding te geven en alle actoren daarin goed mee te nemen;  
 • affiniteit met en kennis van operationele werkprocessen en bedrijfsvoering;
 • kennis van en ervaring met projectmanagement;
 • een stevige persoonlijkheid die leiding weet te geven aan professionals en een volwaardige gesprekspartner is richting beleidsverantwoordelijke bestuurders.

 

Wat kunnen wij je bieden?

De functie is ingedeeld op schaal 12 van de Cao Gemeenten, € 5.872, - bruto per maand (peildatum 1 oktober 2020). Afhankelijk van werkervaring en/ of opleiding kan inschaling in de aanloopschaal 11 tot de mogelijkheden behoren. Flexibel werken is bij ons de standaard en we faciliteren dat met verschillende vergoedingen en voorzieningen in aanvulling op de cao. Investeren in jouw (persoonlijke) ontwikkeling vinden we vanzelfsprekend.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Betsy Wisselink, afdelingsmanager Regie & Ontwikkeling, b.wisselink@gembest.nl. Laat je telefoonnummer achter en zo mogelijk wanneer je bereikbaar bent en zij belt je terug.

 

Meer weten over de gemeente Best en/of de gemeente Best als werkgever? Kijk dan op onze website https://www.gemeentebest.nl/werken-bij-de-gemeente-best of onze social media.

 

Wil je solliciteren?

Je kunt dit doen via www.werkeninzuidoostbrabant.nl.

Je kunt reageren tot en met maandag 24 mei 2021.

Graag je motivatie voor deze vacature en een actueel cv.

Een assessment zal deel uitmaken van de procedure.

 

 

 

Competenties

Ondernemingszin
Analytisch vermogen
Oordeelsvorming
Visie
Coachen
Leidinggeven
Omgevingsbewustzijn
Samenwerken

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op WerkenInZuidoostBrabant.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website